Kế hoạch tuần 36, thực hiện từ 09/05 - 15/05/2022

09/05/2022 180

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC PCD COVID-19
1. Y tế duy trì thực hiện test nhanh tầm soát.
2. CVP điều hành nhóm thư kí và GVCN tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo và cập nhật danh sách HS F0 và F0 khỏi bệnh.
II. CÔNG TÁC CM
1. Đ/c Hoa tổ chức KT HKII; XD KH thi thử TN lần 3.
2. Khối 12 ôn thi TN THPT tuần 03-GĐI, Khối 9 ôn tuần 02.Đ/c Hoa, Hạnh, đ/c Nghiêm: Dự giờ ôn thi, RKN cho GV, HS.
3. Thực hiện dạy ĐT nguồn.
4. Chuẩn bị công tác KTNB (t/h từ tuần sau).
 
III. CÔNG TÁC KHÁC
1. Chuẩn bị ĐGN KĐCLGD và trường Chuẩn:Đ/c Nghiêm chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ chuyển Hành chính công về công tác TĐG gồm: Báo cáo TĐG, Bảng mã MC, tờ trình (đ/c Nghiêm chuyển HCC chiều ngày 16/5).
2. Công tác chuẩn bị họp CMHS cuối năm học:
- Đ/c Nghiêm đề xuất công ty sửa chữa CSVC, hoàn thiện trước họp PH.
- TK trường b/c HT việc chuẩn bị b/c họp TB PH cuối năm học 2021-2022.
3. Thời tiết vào hè dễ phát sinh vi khuẩn, vi rút gây bệnh nên cần chú ý hơn về VS môi trường (tổ VP1 và các lớp học), VSATTP (tổ VP2).
4. Các đ/c PHT cấp học chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của HS về các công tác trong NT (công tác QL, giảng dạy, chủ nhiệm, Đoàn-Đội, các công tác của tổ VP1 và tổ VP2). Tuần sau triển khai.
T.2
09
 
- Chào cờ: Đ/c Huệ chuyển ND GD Đuối nước (VB 1011/SGD, 13/4/2022), PC tham nhũng.
- KT HKII K11, 8, 7: Văn, Lí, Sử (K6: Văn, KHXH)
- 8h: Giao ban BGH (thông qua KH tuyển sinh, KH hè 2022)
- KT HKII K10: Văn, Lí, Sử
T.3
10
 
 - KT HKII K11, 8, 7: Toán, Hóa, Địa (K6: Toán, Anh)
- KT HKII K10: Toán, Hóa, Địa
T.4
11
 
- KT HKII K11, 8, 7: Anh, Sinh, GDCD (K6: KHTN, GDCD)
- KTHKII TH: TV-Viết, KH
- KT HKII K10: Anh, Sinh, GDCD
T.5
12
 
- KTHKII TH: TV-Đọc, LS-ĐL
 
 
T.6
13
 
- KTHKII TH: Toán, Anh
- K9 thi thử vào 10 (lần 1)
 
 
T.7
14
- Học bù
- 9h: Lễ trao giải LH phim ngắn
 
 
CN
15
 
 
 

Bài viết liên quan