Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Hoa

12/08/2020 60

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Hóa học
- Trình độ QLGD:  Chứng chỉ QLGD
- Điện thoại văn phòng: 0203 3811 352
- Điện thoại di động: 0917616929
- Địa chỉ Email: nguyenthihoa.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Bài viết liên quan