Đang truy cập: Trang chủ

Kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (Giai đoạn từ 23/3/2020 đến khi học sinh đi học trở lại)

 

            Thực hiện công văn số 803/BGD&ĐT ngày 13/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2); Công văn 793/BGD&ĐT ngày 12/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn số 640/HD-SGD&ĐT ngày 17/3/2020 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và khi học sinh đi học trở lại; Trên cơ sở việc tổ chức ôn tập hiệu quả cho HS với nhiều hình thức dạy học internet trong thời gian vừa qua, trường Văn Lang tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học từ 23/3/2020, như sau:

Đọc tiếp bài này...
 
 
   
   

Trang 1 trong tổng số 124

thông tin theo chủ đề

Thời sự quốc tế trong ngày

Thông tin ngành giáo dục

Thế giới muôn màu

Điểm báo 24h

Liên kết Website