Đang truy cập: Trang chủ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN An toàn giao thông

An toàn giao thông

Giáo dục kỹ năng an toàn giao thông

1. Quy tắc giao thông dành cho người đi bộ.

Học sinh biết đâu là vỉ hè, đâu là phần đường dành cho người đi xe ô tô, xe máy, xe đạp, đâu là phần đường dành cho người đi bộ. Người đi bộ phải tuân thủ Theo Điều 32, Luật Giao thông đường bộ với bộ quy tắc giao thông như sau:

Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.

Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 00:14

Đọc tiếp bài này...

 

Báo cáo kết quả việc thực hiện ATGT tháng 3 năm học 2013 - 2014

Báo cáo kết qu vic thc hin ATGT tháng 3 năm hc 2013 - 2014         

Thc hin theo văn bn ch đạo ca SGD& ĐT  v vic báo cáo thường kì công tác thc hin ATGT trong Nhà trường. Trường TH,THCS&THPT Văn Lang đã trin khai và báo cáo kết qu thc hin như sau:

I.Công tác trin khai các văn bn ch đạo ca SGD:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 4 2014 23:02

Đọc tiếp bài này...

 

Báo cáo kết quả việc thực hiện ATGT tháng 2 năm học 2013 - 2014

Báo cáo kết qu vic thc hin ATGT tháng 2 năm hc 2013 - 2014         

Thc hin theo văn bn ch đạo ca SGD& ĐT  v vic báo cáo thường kì công tác thc hin ATGT trong Nhà trường. Trường TH,THCS&THPT Văn Lang đã trin khai và báo cáo kết qu thc hin như sau:

I.Công tác trin khai các văn bn ch đạo ca SGD:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 4 2014 23:00

Đọc tiếp bài này...

   

Báo cáo kết quả việc thực hiện ATGT tháng 12 năm học 2013 - 2014

BÁO CÁO
Kết quả việc thực hiện ATGT tháng 12 năm học 2013 - 2014         

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của SGD& ĐT  về việc báo cáo thường kì công tác thực hiện ATGT trong Nhà trường. TrườngTH,THCS&THPT Văn Lang đã triển khai  và báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền GD ATGT như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 4 2014 22:56

Đọc tiếp bài này...

 

Báo cáo công tác trật tự an toàn giao thông học kỳ 1, năm học 2013 - 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Học kì I - Năm học 2013 – 2014

Kính gửi     - Phòng CNTT &CTHSSV- Sở GD&ĐT Quảng Ninh

 Thực hiện theo các công văn chỉ đạo của Sở GD& ĐT về công tác  tuyên truyền An toàn GT trong HSSV. Nhà trường đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Sau 5 tháng  thực hiện các hoạt động trong công tác tuyên truyền giáo dục và xử lý học sinh vi phạm trật tự An toàn giao thông. Trường TH,THCS&THPT Văn Lang báo cáo kết quả như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 4 2014 22:50

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website