Đang truy cập: Trang chủ TIN TỨC NỘI BỘ Bản tin nhà trường Thông báo tuyển giáo viên

Thông báo tuyển giáo viên

Email In PDF.

Kết quả hình ảnh cho trường văn lang hạ long

Công ty CP sách và TBTH Qung Ninh xin;Thông báo tuyn dng giáo viên cho Trường Tiu hc, THCS và THPT Văn Lang (gi tt là Trường ph thông Văn Lang). Trường ph thông Văn Lang có v trí ti phường Hng Gai, trung tâm thành ph H Long, Trường hc hot động theo mô hình liên thông 3 cp hc và theo tiêu chí cht lượng cao.

Qua 12 năm xây dng trưởng thành, nhà trường luôn phn đấu nâng cao cht lượng giáo dc và liên tc được xếp trong tp các trường ph thông dn đầu ca tnh Qung Ninh, đã to được nim tin đối vi hc sinh và ph huynh được Ngành giáo dc Qung ninh đánh giá cao. Nhà trường được công nhn đạt chun Quc gia giai đon 2, hin nay nhà trường có 40 lp vi 1460 hc sinh và có trên 106 CB,GV,CNV (trong đó có 18 thc sĩ và 15 giáo viên gii cp tnh). Năm hc 2018 – 2019, Nhà trường có nhu cu tuyn mt s giáo viên, c th nhưsau:

 

   1,Đối tượng: Sinh viên mi tt nghip hoc giáo viên đã qua ging dy.

   2, Ngành tuyn: - Giáo viên Tiu hc: cn tuyn t 02 đến 03 giáo viên, có trình độ chuyên môn tt nghip chính qui; H cao đẳng, h đại hc loi khá tr lên.

                             - Giáo viên THPT, b môn: Tiếng Anh, Công ngh, Sinh hc. Mi b môn 01 giáo viên, trình độ chuyên môn tt nghip chính qui, h đại hc loi khá tr lên

   3, H sơ tuyn dng gm: Đơn xin vic (viết tay), sơ yếu lý lch, giy khám sc khe, bn sao giy khai sinh, bn sao chng minh nhân dân, bn sao các văn bng chng ch có liên quan, bng đim toàn khóa hc. Các thành tích ging dy (nếu có) đối vi giáo viên đã qua giáng dy

   Đối vi sinh viên đã hc xong chương trình chưa có bng tt nghip nhưng có xác nhn được kết qu tt nghip cũng được tham gia d tuyn và s np văn bng sau

   Thi gian Hi đồng tuyn giáo viên t tháng 5 năm 2018.  

   4, Quyn li người được tuyn dng: Được hưởng mi chế độ chính sách theo quy định ca nhà nước và được hưởng chế độ ưu đãi ca Công ty.

   5, Thi gian và địa đim nhn h sơ: Nhn h sơ t tháng 4/2018 trong gi hành chính các ngày làm vic trong tun, ti Công ty c phn sách và thiết b trường hc Qung Ninh (Địa ch s 10 Long tiên, phường Bch Đằng, thành ph H Long, tnh Qung Ninh). Mi chi tiết liên h: Phòng TC-HC công ty, s ĐT: 0333.828.210, di động: 0912.382.405.

   Công ty c phn sách và thiết b trường hc Qung Ninh và Trường ph thông Văn Lang kính mong trường ĐHSP quan tâm giúp đỡ thông báo nhu cu tuyn dng ca chúng tôi ti sinh viên ca Quí Nhà trường.

             Công ty xin trân trng cm ơn.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 22:29 )  

Liên kết Website