Đang truy cập: Trang chủ CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG

CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG

Một số quy định dành cho học sinh

Email In PDF.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ/VL-2017 ngày 15/8/2017)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

- Toàn thể học sinh (HS) trong nhà trường phải nghiêm túc chấp hành Nội quy học sinh và các Quy định mà nhà trường đề ra.

- Căn cứ việc thực hiện Nội quy và Quy định của HS, nhà trường đánh giá xếp loại hạnh kiểm của HS cấp trung học, rèn luyện phẩm chất của HS tiểu học.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 24 Tháng 5 2018 12:20 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thực đơn tháng 3/2018

Email In PDF.

1. thực đơn tuần 25

2. thực đơn tuần 26

3. thực đơn tuần 27

4. thực đơn tuần 28

5. thực đơn tuàn 29

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 10:42 )
   

Thực đơn tháng 4

Email In PDF.

Kết quả hình ảnh cho làm bếp

TUẦN THỨ: 1 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 22:41 ) Đọc tiếp bài này...
 

Lịch tổng quan năm học 2016 - 2017

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 23:14 )
 
Trang 1 trong tổng số 2

Liên kết Website