Đang truy cập: Trang chủ ỨNG DỤNG CNTT - STEM Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tử

http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Làm thủ tục hành chính online

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 09:44
   

www.hanhchinhcongquangninh.gov.vn

Giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 09:42
   

Tổng quan chính quyền điện tử

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

I. KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

1. Khái niệm về Chính quyền điện tử

Định nghĩa: Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 1 2016 23:57

Đọc tiếp bài này...

   

Tài liệu tìm hiểu về chính quyền điện tử

Bấm vào đây để tải tài liệu về 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 05 Tháng 12 2015 00:03
   

Liên kết Website