Đang truy cập: Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chương trình THCS

Chương trình THCS

Chương trình THCS

Tổng quan

Nhằm trang bị cho học sinh toàn diện về kiến thức, kỹ năng của các công dân toàn cầu thế kỷ 21, Trường Văn Lang thực hiện “Chương trình kết hợp chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xu hướng hội nhập của thế giới – chúng tôi chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống.”  Nhà trường tổ chức học 2 buổi/ngày; ăn trưa, ngủ bán trú cho học sinh THCS (6 buổi sáng + 5 buổi chiều/tuần).

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 23:46

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website