Đang truy cập: Trang chủ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Tuyển sinh khóa học STEM hè "ĐAM MÊ - SÁNG TẠO - TƯ DUY LÔGIC - CỘNG TÁC - CHINH PHỤC - KHÁM PHÁ"

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 23:21 ) Đọc tiếp bài này...
 

Mùa hè vui, bổ ích tại Văn Lang

Email In PDF.

Mùa hè vui, bổ ích tại Văn Lang

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 11:33 )
 

Chương trình "vui cùng Stem" bổ ích và lý thú

Email In PDF.

 Giáo dc STEM là mt phương pháp giáo dc mi rt được chú ý trong các chương trình giáo dc các nước phát trin (như M, Đức, Anh, ...) Ti Vit Nam, đây cũng chính là định hướng ca B giáo dc và đào to trong nhng năm gn đây.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 29 Tháng 4 2017 23:18 ) Đọc tiếp bài này...
 

Vai trò, nhiệm vụ của Tổ pháp chế Trường TH, THCS & THPT Văn Lang.

Email In PDF.

I. Vai trò, nhiệm vụ của Tổ pháp chế Trường TH, THCS & THPT Văn Lang.

1. Vai trò.

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

- Giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 00:13 ) Đọc tiếp bài này...
 

Vai trò, nhiệm vụ của Ban Tư vấn học đường?

Email In PDF.

 - Hỗ trợ học sinh giải quyết những khó khăn trong việc phát triển nhân cách, năng lực và kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp, lối sống, các mối quan và những rối loạn cảm xúc, nhân cách.

- Hỗ trợ phụ huynh trong việc quan tâm, chăm sóc và giáo dục con cái, phát triển mối quan hệ với nhà trường một cách tích cực, phát hiện những khó khăn của con cái và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục. Từ đó, các bậc cha mẹ hiểu và có những giải pháp phù hợp với những vấn đề tâm lý của con mình.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 00:12 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 2

Liên kết Website