Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU

News

Kế hoạch tuần 01, thực hiện từ ngày 19 tháng 8 năm 2019

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019 20:34 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Email In PDF.

Căn cứ Kế hoạch số 37 KH/VL-1819 ngày 06/5/2019 về Tuyển sinh năm học 2019-2020, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (sau đây gọi tắt là trường Văn Lang) hướng dẫn về Tuyển sinh của trường Văn Lang năm học 2019-2020 đối với học sinh lớp 9 của nhà trường và các học sinh dự tuyển vào lớp 10 trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 21:32 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông tin cơ bản về nhà trường dành cho học sinh và cha mẹ học sinh đầu cấp học

Email In PDF.

 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÀ TRƯỜNG

Dành cho học sinh và cha mẹ học sinh đầu cấp học

 

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang.

2. Thành lập: ngày 04/7/2005.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 19:15 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020

Email In PDF.

Mẫu đơn tuyển sinh chuẩn tải tại đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

(Trích thông báo số 05/TB/VL-1819 ngày 10/5/2019

Về Tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

Căn cứ Kế hoạch số 37 /KH/VL-1819 ngày 06/5/2018 về Tuyển sinh năm học 2019-2020, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang) thông tin về Tuyển sinh của trường Văn Lang năm học 2019-2020 đối với học sinh vào lớp 1, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 19:09 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 104

Liên kết Website