Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU

News

Kế hoạch tuần 4, thực hiện từ ngày 10/9 đến 16/9/2018

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 23:45 ) Đọc tiếp bài này...
 

Công khai một số nội dung đầu năm học 2018 - 2019

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 12:06 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai trong trường học, năm học 2018 – 2019

Email In PDF.

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 12:07 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch tuần từ 03/9 đến 09/9/2018

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 23:36 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 8 trong tổng số 103

Liên kết Website