Đang truy cập: Trang chủ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tuyển sinh khóa học STEM hè "ĐAM MÊ - SÁNG TẠO - TƯ DUY LÔGIC - CỘNG TÁC - CHINH PHỤC - KHÁM PHÁ"

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 23:21

Đọc tiếp bài này...

 

Mùa hè vui, bổ ích tại Văn Lang

Mùa hè vui, bổ ích tại Văn Lang

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 11:33
 

Chương trình "vui cùng Stem" bổ ích và lý thú

 Giáo dc STEM là mt phương pháp giáo dc mi rt được chú ý trong các chương trình giáo dc các nước phát trin (như M, Đức, Anh, ...) Ti Vit Nam, đây cũng chính là định hướng ca B giáo dc và đào to trong nhng năm gn đây.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 29 Tháng 4 2017 23:18

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website