Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Đội ngũ Giáo viên, nhân viên

Giáo viên, nhân viên

Danh sách giáo viên

TT

Họ và tên

Giới tính

Trình độ

Chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Viết Long

Nam

ĐH

Hóa học

TLCM

Tổ Toán Tin

1

Đặng Thanh Hồng

Nữ

ĐH

Toán

TTCM

2

Nguyễn Thị Thùy

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

3

Nguyễn Thị Bích Liên

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

4

Bùi Thanh Hằng

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

5

Ngô Thúy Hằng

Nữ

Th.s

Toán

GV Toán

6

Hà Thị Huyền Trang

Nữ

Th.s

Toán

GV Toán

7

Nguyễn Ngọc Anh

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

8

Ngô Thị Lan Phương

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

9

Vũ Thị Nhiên

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

10

Trần Thị Vân

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

11

Nguyễn T.Thùy Dương

Nữ

ĐH

Toán

GV Toán

12

Lương Thị Lụa

Nữ

ĐH

Tin học

GV Tin

13

Vương Quốc Toản

Nam

ĐH

Tin học

GV Tin

Tổ Khoa học xã hội

1

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Nữ

Th.s

Ngữ văn

TTCM

2

Vũ Thanh Huyền

Nữ

ĐH

Ngữ văn

GV NgữVăn

3

Lê Thị Giang

Nữ

ĐH

Ngữ văn

GV NgữVăn

4

Vũ Thị Thiêm

Nữ

ĐH

Ngữ văn

GV NgữVăn

5

Nguyễn Phượng Uyên

Nữ

Th.s

Ngữ văn

GV NgữVăn

6

Đỗ Thùy Linh

Nữ

Th.s

Ngữ văn

GV NgữVăn

7

Nguyễn Thu Thủy

Nữ

ĐH

Ngữ văn

GV NgữVăn

8

Nguyễn Thu Hoài

Nữ

ĐH

Ngữ văn

GV NgữVăn

9

Ngô Thu Hương

Nữ

ĐH

Địa Lý

TPCM

10

Nguyễn Đình Quyết

Nam

ĐH

Địa Lý

GV Địa lý

11

Nguyễn Lệ Xuân

Nữ

ĐH

Địa Lý

GV Địa lý

12

Lam Thanh Hường

Nữ

ĐH

Lịch sử

GV Lịch sử

13

Nguyễn Thị Lâm

Nữ

ĐH

Lịch sử

GV Lịch sử

14

Phạm Thị Kiều Giang

Nữ

Th.s

Lịch sử

GV Lịch sử

15

Nguyễn Thị Lê

Nữ

ĐH

GDCD

GV GDCD

16

Đoàn Thị Hoa

Nữ

ĐH

GDCD

GV GDCD

Tổ Khoa học tự nhiên

1

Hoàng Thị Phương Lan

Nữ

ĐH

Hóa học

TTCM

2

Vũ Xuân Việt

Nam

Th.s

Hóa học

GV Hóa học

3

Lê khắc Huynh

Nam

Th.s

Hóa học

GV Hóa học

4

Nguyễn Thanh Huyền

Nữ

ĐH

Sinh học

GV Sinh học

5

Hà Thúy Dinh

Nữ

ĐH

Sinh học

GV Sinh học

6

Vũ Thị Thu Huyền

Nữ

ĐH

Sinh học

GV Sinh học

7

Nguyễn Cao Thắng

Nam

ĐH

Vật Lý

GV Vật Lý

8

Nguyễn Thị Thơm

Nữ

ĐH

Vật Lý

GV Vật Lý

9

Nguyễn Thanh Thủy

Nữ

Th.s

Vật Lý

GV Vật Lý

10

Đào Thị Hồng Lê

Nữ

Th.s

Vật Lý

GV Vật Lý

11

Vũ Thị Thanh Huyền

Nữ

ĐH

C.Nghệ

GV C nghệ

12

Vũ Đức Thắng

Nam

ĐH

Hóa học

GV TB

Tổ Anh ngữ

1

Đỗ Thị Thủy

Nữ

ĐH

T.Anh

TTCM

2

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

ĐH

T.Anh

TPCM

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

4

Nguyễn Thùy Dung

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

5

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

6

Nguyễn Thị Hương Thảo

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

7

Tô Thị Thu Hương

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

8

Khổng Thị Thủy

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

9

Hoàng Thị Huyền Trang

Nữ

ĐH

T.Anh

GV Anh

Tổ Thể - Mỹ - Nhạc

1

Nguyễn Văn Dũng

Nam

ĐH

Thể dục

TTCM

2

Lê Mạnh Hùng

Nam

ĐH

Thể dục

GV Thể dục

3

Trương Thị Thanh Hà

Nữ

ĐH

Thể dục

GV Thể dục

4

Mai Văn Quyết

Nam

Th.s

Thể dục

GV Thể dục

5

Đặng Đình Dũng

Nam

ĐH

Mỹ Thuật

GVMỹ Thuật

6

Nguyễn T Hương Thu

Nữ

Âm Nhạc

GV Nhạc

7

Vũ Trung Hiếu

Nam

ĐH

Âm Nhạc

GV Nhạc

Tổ Tiểu học 123

1

Lê Thị Hiển

Nữ

ĐH

Tiểu học

TTCM

2

Vũ Thị Hải An

Nữ

Th.s

Tiểu học

GV tiểu học

3

Nguyễn Thi Hiền

Nữ

Tiểu học

GV tiểu học

4

Lê Thị Thanh Lam

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

5

Trần Lê Hoa

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

6

Bùi Thị Thuỷ

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

7

Hoàng Thị Thuý

Nữ

Tiểu học

GV tiểu học

8

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

Tiểu học

GV tiểu học

9

Tăng Thanh Lan

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

10

Dương Sương Mai

Nữ

Tiểu học

GV tiểu học

Tổ Tiểu học 45

1

Trịnh Kim Nguyệt

Nữ

ĐH

Tiểu học

TTCM

2

Vũ Quỳnh Trang

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

3

Đoàn Thị Hà

Nữ

Th.s

Tiểu học

GV tiểu học

4

Đinh Hồng Quỳnh

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

5

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

ĐH

Tiểu học

GV tiểu học

Tổ Văn Phòng 1

1

Vũ Văn Khải

Nam

ĐH

Văn phòng

TTCM

2

Đồng Thị Giang

Nữ

ĐH

Thư viện

Thư viện

3

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Nữ

TC

Y tế

Y tế

4

Nguyễn Quỳnh Trang

Nữ

 

Kế toán

5

Hà Thanh Hoàn

Nam

ĐH

Thiết bị

Thiết bị

6

Phạm Biên Giới

Nam

 

Bảo vệ

Bảo vệ

7

Phạm Văn Lợi

Nam

 

Bảo vệ

Bảo vệ

8

Trịnh Văn Thắng

Nam

 

Bảo vệ

Bảo vệ

9

Nguyễn Đức Nhất

Nam

 

Bảo vệ

Bảo vệ

10

Lê Thị Lan

Nữ

 

Lao công

Lao công

11

Phạm Thị Thanh Dung

Nữ

 

Lao công

Lao công

12

Đặng Thị Thanh

Nữ

 

Lao công

Lao công

13

Dương Thị Nga

Nữ

 

Lao công

Lao công

Tổ Văn Phòng 2

1

Phạm Thị Kim Oanh

Nữ

TC

Nấu ăn

TTCM

2

Hoàng Thị Thanh

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

3

Nguyễn Thị Nhung

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

4

Ngô Thị Hoà

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

5

Nhâm Thị Thuý

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

6

Nguyễn Thị Man

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

7

Hoàng Thị Huyền

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

8

Vũ Ngọc Quốc

Nam

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

9

Dương Thị Hằng

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

10

Ng. Đặng Đào Hạnh

Nữ

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

11

Phạm Chí Vịnh

Nam

TC

Nấu ăn

Nấu ăn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 23:25
 

Liên kết Website