Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

Kế hoạch tuần 33, thực hiện từ ngày 13/07 - 19/07/2020

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020 12:03 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch tuần 32, thực hiên từ ngày 06/7 đến 12/7/2020

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020 09:16 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch tuần 31, thực hiện từ ngày 29/06 - 05/07/2020

Email In PDF.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 6 2020 22:39 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch tuần 30, thực hiện từ 22/06 - 28/06/2020

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 07:08 ) Đọc tiếp bài này...
 

Kế hoạch tuần 29, thực hiện từ ngày 15/06 - 21/06/2020

Email In PDF.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 12 Tháng 6 2020 23:02 ) Đọc tiếp bài này...
 
Trang 1 trong tổng số 16

Liên kết Website