Đang truy cập: Trang chủ TIN TỨC NỘI BỘ Hoạt động nhà trường Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Email In PDF.

Hưởng ng Ngày Pháp lut  nước CHXHCN Vit Nam 09/11, trường TH, THCS, THPT  Văn Lang đã t chc thành công hot động ngoi khóa   Ph biến Lut bo v môi trường trong tiết Chào c ngày 6/11/2017.  Tham d hot động ngoi khóa thiết thc, ý nghĩa này có ban lãnh đạo cùng đội ngũ giáo giáo viên, nhân viên và toàn th hc sinh ca nhà trường.

Vi s quan tâm, ch đạo ca Ban lãnh đạo nhà trường, hot động được t chc theo hướng đổi mi phương pháp dy hc. Cô giáo Đoàn Th Hoa, giáo viên b môn Giáo dc công dân đã thc hin mt tiết hc đặc bit v giáo dc pháp lut rt vui v và b ích vi nhiu hình thc phong phú. Nhng hiu biết chung v Lut bo v môi trường không còn là khô cng khi được chuyn thành hình thc Hc vui vui hc cùng nhiu câu hi, phn quà hp dn. Nhiu cánh tay hưởng ng t hc sinh cho thy các em rt hào hng, quan tâm và có hiu biết v ni dung ngoi khóa. Cùng vi đó, các bài tp tình hung v bo v môi trường đã to điu kin cho hc sinh được phát biu quan đim cá nhân, rèn kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Mt s tình hung đã được hc sinh các khi tho lun rt sôi ni. Nhng tình hung gn gũi được đưa ra t thc tin ca các em trường có tác dng giáo dc sâu sc.

 

Bui ngoi khóa Ph biến Lut bo v môi trường là mt trong chui hot động ngoi khóa ca nhà trường hướng ti mc đích giáo dc toàn din. Thông qua hot động trên, các em hc sinh đã được trang b kiến thc, giáo dc hành động. Có th nói đó là mt trong nhng động lc để tui tr Văn Lang hướng ti mc đích sng tích cc, chung tay cùng cng đồng trong bo v môi trường.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 11 Tháng 11 2017 11:13 )  

Liên kết Website