Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Học phí và chính sách năm học

Học phí và chính sách năm học

Kết quả hình ảnh cho van lang hạ long

Các mức thu đối với học sinh Văn Lang năm học 2018 - 2019

Tiền học phí:

Tiền học phí bao gồm: học 2 buổi / ngày Và tiền sửa chữa cơ sở vật chất thường xuyên, tiền điện, tiền nước, bảo vệ, vệ sinh (dùng chung) cả năm học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 7 2018 23:36

Đọc tiếp bài này...

   

Quyết định các khoản thu năm học 2017-2018 của trường Văn Lang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh

- Căn cứ vào Qui định số 3815/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về Qui định khung mức thu học phí đối với t­r­­ường Dân lập, Tư­­­  thục trên địa bàn tỉnh”.

- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ/HĐQT-2017 ngày 05/8/2017 của HĐQT Công ty về “thu học phí theo năm học đối với học sinh trường Văn Lang”

- Căn cứ vào đề nghị của Ban giám hiệu nhà tr­ường và sự nhất trí của Hội phụ huynh trường TH, THCS, THPT Văn Lang (sau đây gọi tắt là trường Văn Lang).

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 21:57

Đọc tiếp bài này...

   

Thông tin phí, học phí và chính sánh năm học 2016 - 2017

A. CÁC LOẠI PHÍ CẦN ĐÓNG

1. Học phí: (Đơn vị tháng)

 

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Học phí

 

Chất lượng cao

Liên kết Quốc tế

Cơ bản

Nâng cao

Cơ bản

Nâng cao

 

1.040.000đ

1.990.000đ

990.000đ

1.090.000đ

 

 

Khối 10

 

 

 

 

1.330.000đ

1.450.000đ

Khối 11

 

 

 

 

1.310.000đ

1.430.000đ

Khối 12

 

 

 

 

1.500.000đ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 22:51

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website