Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Học phí và chính sách năm học Các mức thu đối với học sinh Văn Lang năm học 2018 - 2019

Các mức thu đối với học sinh Văn Lang năm học 2018 - 2019

Email In PDF.

Kết quả hình ảnh cho van lang hạ long

Tiền học phí:

Tiền học phí bao gồm: học 2 buổi / ngày Và tiền sửa chữa cơ sở vật chất thường xuyên, tiền điện, tiền nước, bảo vệ, vệ sinh (dùng chung) cả năm học.

 

1. Học sinh bậc Tiểu học:

1.1. MỨc thu đối vỚi hỌc sinh lỚp 1:

+ Lớp ChẤt lượng cao: 1.500.000đ/tháng.

+ Lớp Liên kết Quốc tế: 2.500.000đ/tháng

1.2. MỨc thu đối vỚi hỌc sinh các lớp Còn lại:

+ Lớp chẤt lượng cao: 1.330.000đ/tháng.

+ Lớp liên kết Quốc tế: 2.350.000đ/tháng.

Ghi chú: Mỗi tuần học 5 buổi sáng và 5 buổi chiều. Lớp Liên kết Quốc tế có 7 tiết/tuần học theo ch­­ương trình TiẾng Anh vỚi giáo viên người nư­­ớc ngoài.

2. Học sinh bậc THCS:

2.1. MỨc thu đối vỚi hỌc sinh lỚp 6:

+ Lớp chuẨn quỐc gia: 1.260.000đ/tháng.

+ Lớp chẤt lượng cao: 1.380.000đ/tháng.

2.2. MỨc thu đối với hs các lớp còn lại

+ Lớp chuẨn quỐc gia: 1.190.000đ/tháng;

+ Lớp chẤt lượng cao: 1.310.000đ/tháng.

Ghi chú:

+ Mỗi tuần học 6 buổi sáng và 5 buổi chiều.

+ MỨc thu bỔ sung đối vỚi cỎc lỚp hỌc TiẾng Anh tăng cường THCS: 35.000 đ/tiẾt/HS.

Học sinh bậc THPT:

3.1. MỨc thu đối vỚi hỌc sinh lỚp 10:

+ Lớp hỌc 6 buổi sáng và 3 buổi chiều: 1.620.000đ/tháng

+ Lớp hỌc 6 buổi sáng và 4 buổi chiều: 1.770.000đ/tháng

3.2. MỨc thu đối vỚi hỌc sinh lỚp 11:

+ Lớp hỌc 6 buổi sáng và 3 buổi chiều: 1.570.000đ/tháng

+ Lớp hỌc 6 buổi sáng và 4 buổi chiều: 1.720.000đ/tháng

3.3. MỨc thu đối vỚi hỌc sinh lỚp 12:

+ ÁP dỤng chung đối với các lớp: 1.820.000đ/tháng.

Ghi chú:

+ MỖi tuần học 6 buổi sáng và 4 buổi chiều (học kỳ 1), 5 buổi chiều (học kỳ 2).

+ MỨc thu bỔ sung đối vỚi cỎc lỚp hỌc TiẾng Anh tăng cường THPT: 35.000 đ/tiẾt/HS

4. Đối với các lớp trung học chương trình giáo dục tích hợp  STEM:

+ MỨc thu tối đa 100.000 đ/HS/tháng và giao cho Nhà trường tỔ chỨc thỰc hiỆn   thu - chi trỰc tiẾp cho công tác  này.

II. Tiền sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu của học sinh:

1. Tiền Bán trú: ÁP dỤng chung cho HS Ở cẢ 3 cẤp hỌc: 200.000 đ/tháng

2. Tiền Gửi xe: ÁP dỤng chung cho HS Ở cẢ 3 cẤp hỌc:

+ Xe đạp: 60.000 đ/tháng.

+ Xe điện: 80.000 đ/tháng.

3. Tiền ăn tr­ưa một ngày: 25.000 đồng.

4. Tiền lắp máy điều hòa nhiệt độ cho các lớp học:

Đối với những lớp mà cha mẹ học sinh chưa trang bị máy điều hòa . Công ty và nhà trư­­ờng khuyến khích Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức lắp máy điều hòa nhiệt độ cho lớp. Công ty sẽ hỗ trợ 20% SỐ kinh phí này.

5. Tiền xe đ­­ưa đón học sinh:

Nhà tr­­­ường thỏa thuận với cha mẸ học sinh và nhà xe, bảo đảm nguyên tắc lấy thu bù chi và hạch toán công khai. Tr­­­ường hợp do biến động giá xăng dầu dẫn đến giá cư­­­ớc xe đư­­a đón học sinh tăng trong năm thì Công ty sẽ hỗ trợ một phần theo đề nghị cụ thể của nhà trường.

6. Tiền cơ sở vật chất v­­ượt trội:

+ Học sinh lớp liên kết Quốc tế (lớp 1A) nộp tiền MỘT LẦN cơ sở vật chất (đầu tư mỚi toàn bỘ) theo tiêu chuẩn phòng học Quốc tế: 3.000.000 đ/HS.

+ Học sinh lớp Liên kết Quốc tế (lớp 1B) nộp tiền MỘT LẦN đầu tư­­ cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn phòng học Quốc tế: 2.000.000 đ/HS.

Điều 2. Giảm trừ học phí:

1. Giảm trừ học phí cho học sinh thuộc đối ­t­ượng ­­ưu tiên theo chính sách của Nhà nư­­ớc, con giáo viên, nhân viên Công ty & các đối t­­ượng khác:

+ Công ty thực hiện miễn giảm học phí khi cú đầy đủ hỒ sơ cho các đối t­­ượng học sinh thuộc hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Con giáo viên, nhân viên Công ty đ­ược giảm 30% theo mức học phí của các lớp đang theo học tại tr­­ường (trừ học phí tiếng Anh trả cho giáo viên n­­ước ngoài của lớp Liên kết Quốc tế).

+ Gia đình có nhiều con cùng đang học tại trư­­ờng thì từ con thứ 2 trở đi đ­­ược giảm 20% học phí của lớp mà các cháu đó đang theo học (trừ học phí tiếng Anh trả cho giáo viên n­­ước ngoài của lớp liên kết quốc tế).

2. Giảm trừ học phí do nghỉ Tết nguyên đán:

Giảm 20% mức học phí cỦa một tháng có nhỮng ngày nghỈ tẾt nhiỀu nhẤt cho tẤt cẢ hỌc sinh toàn trường.

Điều 3: Ưu đãi thu hút học sinh có điểm tuyển SINH đầu vào cao (nếu có)

Học sinh có tổng điểm tuyển đầu vào bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn cao nhất của trường THPT trên địa bàn Hạ Long sẽ được ưu đãi:

+ Học phí học buổi sáng bằng học phí trường công lập khu vực Thành phố Hạ Long năm học 2018-2019.

+ Học phí học buổi chiều được giảm 20%, cụ thể: Học sinh diện ưu đãi học 4 buổi chiều/tuần đóng 525.000đ/tháng; học sinh diện ưu đãi học 3 buổi chiều/tuần đóng 410.000đồng/tháng.

Ghi chú:

+ Mức ưu đãi trên áp dụng cho năm học lớp 10; học sinh sẼ tiếp tục được hưởng ưu đãi trong NHỮNG năm học sau nếu năm học liền kề trước đó đạt danh hiệu từ học sinh tiên tiến trở lên

+ Học sinh là con giáo viên, nhân viên Công ty vẫn được giảm học phí áp dụng tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4: Thưởng học bổng Văn Lang cho học sinh Có thành tích xuất sắc nhất mỗi bậc học

Nhằm khen thưởng động viên xứng đáng đối với học sinh có thành tích học tập và RỐN LUYỆN tốt nhất trong mỗi kỳ học, Công ty sẽ trao tặng cho học sinh xuất sắc nhất của mỗi bậc học (tiểu học, THCS, THPT) một suất học bổng bằng tiền:

+ Nhất bậc Tiểu học:                   3.000.000 đồng.

+ Nhất bậc Trung hỌc cơ sỞ:       4.000.000 đồng.

+ Nhất bậc Trung hỌc phổ thông: 5.000.000 đồng.

Trường hợp có nhiều em cùng đạt tiêu chí xếp thứ nhất trong một bậc học thì suất học bổng tặng thưởng được chia đều cho mỗi em.

Tiêu chí xếp loại và bình chọn học sinh xuẤt sẮc nhất mỗi bậc học do Hiệu trưởng   nhà trường quy định và phổ biến đến học sinh và CHA MẸ HỌC SINH toàn trường để các em thi đua phấn đấu, CHA MẸ HỌC SINH động viên giúp đỡ con em mình vươn lên để đạt thành TỚCH cao trong học tập và rèn luyện bản thân 

Điều 5: Tổ chức thực hiện

HỘi đồng quẢn trỊ giao cho Giám đốc Công ty và Hiệu trưởng trường Văn Lang triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 16 Tháng 7 2018 23:36 )  

Liên kết Website