Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Hướng dẫn tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch số 37 KH/VL-1819 ngày 06/5/2019 về Tuyển sinh năm học 2019-2020, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (sau đây gọi tắt là trường Văn Lang) hướng dẫn về Tuyển sinh của trường Văn Lang năm học 2019-2020 đối với học sinh lớp 9 của nhà trường và các học sinh dự tuyển vào lớp 10 trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 21:32

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020

Mẫu đơn tuyển sinh chuẩn tải tại đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

(Trích thông báo số 05/TB/VL-1819 ngày 10/5/2019

Về Tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

Căn cứ Kế hoạch số 37 /KH/VL-1819 ngày 06/5/2018 về Tuyển sinh năm học 2019-2020, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang) thông tin về Tuyển sinh của trường Văn Lang năm học 2019-2020 đối với học sinh vào lớp 1, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 19:09

Đọc tiếp bài này...

   

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 470/ PGDĐT - CMTH ngày 24/ 5/ 2018 của Phòng GD Hạ Long về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019 và bàn giao hồ sơ lớp 5 về trường THCS; Thực hiện Kế hoạch số 34/ KH -VL2018 ngày 04/ 5/ 2018 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang về việc tuyển sinh năm học 2018 -2019; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 12:28

Đọc tiếp bài này...

   

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Nhà trường tuyển 03 lớp 6, 118 học sinh (01 lớp Tăng cường Tiếng Anh; 02 lớp Chất lượng cao).

II. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trong toàn tỉnh, có đầy đủ hồ sơ và thuộc độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Học sinh có nguyện vọng và đăng kí học tại nhà trường.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 6 2018 23:07

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website