Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Hướng dẫn tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 470/ PGDĐT - CMTH ngày 24/ 5/ 2018 của Phòng GD Hạ Long về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019 và bàn giao hồ sơ lớp 5 về trường THCS; Thực hiện Kế hoạch số 34/ KH -VL2018 ngày 04/ 5/ 2018 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang về việc tuyển sinh năm học 2018 -2019; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 12:28

Đọc tiếp bài này...

   

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Nhà trường tuyển 03 lớp 6, 118 học sinh (01 lớp Tăng cường Tiếng Anh; 02 lớp Chất lượng cao).

II. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trong toàn tỉnh, có đầy đủ hồ sơ và thuộc độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Học sinh có nguyện vọng và đăng kí học tại nhà trường.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 6 2018 23:07

Đọc tiếp bài này...

   

Thông tin tổng hợp về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2018 - 2019

1. Thông báo tuyển sinh lớp 1

              Căn cứ Kế hoạch số 34/KH/VL-1718 ngày 04/5/2018 về tuyển sinh năm học 2018-2019, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang) thông tin về việc tuyển sinh của trường Văn                   Lang năm học 2018-2019 đối với học sinh vào lớp 1, cụ thể như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 12:29

Đọc tiếp bài này...

   

Hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2018-2019 của phòng GD & ĐT

Kính gửi: Các trường có cấp THCS, THPT Trong thành phố Hạ Long.

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (gọi tắt Quy chế 11); Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ GDĐT về việc bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT (gọi tắt Quy chế 18);

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 11:32

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website