Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Hướng dẫn tuyển sinh Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

Email In PDF.

Căn cứ Công văn số 470/ PGDĐT - CMTH ngày 24/ 5/ 2018 của Phòng GD Hạ Long về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019 và bàn giao hồ sơ lớp 5 về trường THCS; Thực hiện Kế hoạch số 34/ KH -VL2018 ngày 04/ 5/ 2018 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang về việc tuyển sinh năm học 2018 -2019; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Nhà trường tuyển 05 lớp 1 = 171 học sinh (2 lớp LKQT; 3 lớp chất lượng cao).

II. Đối tượng tuyển sinh

- Trẻ em 6 tuổi (sinh năm 2012), đã hoàn thành chương trình Mầm non, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Học sinh có nguyện vọng và đăng kí học tại nhà trường.

III. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng các chế độ ưu tiên (nếu có).

IV. Phương thức tuyển sinh

- Nhà trường tổ chức kiểm tra đầu vào đối với những thí sinh đăng kí dự tuyển (kiểm tra chỉ số IQ, Tiếng Anh tiềm năng, sức khỏe thể chất-tâm thần, nề nếp-tác phong, khả năng ngôn ngữ-diễn đạt).

- Căn cứ tổng điểm các nội dung kiểm tra, hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp, đến khi lấy đủ chỉ tiêu. Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì xét chỉ số phụ (thứ tự ưu tiên: điểm Tiếng Anh, điểm chỉ số IQ).

- Khi xét tuyển vào lớp Liến kết Quốc tế sẽ chú trọng yếu tố Tiếng Anh tiềm năng của các bé.

V. Tiến trình thời gian

- Từ 28/ 5/ 2018 đến 28/ 6/ 2018: Tiếp nhận hồ sơ (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, trong giờ hành chính). Chốt số liệu học sinh đăng ký vào 16h ngày 28/ 6/ 2018.

- 29/ 6/ 2018: Niêm yết danh sách thí sinh và thời gian kiểm tra đầu vào. CMHS đính chính thông tin (nếu có sai sót).

- 30/ 6/ 2018: Kiểm tra đầu vào lớp 1. CMHS đưa con đến kiểm tra theo thời gian quy định.

- 02/ 7/ 2018: Tổng hợp kết quả kiểm tra.

- 03/ 7/ 2018: Hội đồng tuyển sinh duyệt kết quả tuyển sinh.

- 04/ 7/ 2017: Thông báo kết quả tuyển sinh. Trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban ra đề và in sao đề, Ban coi và chấm kiểm tra truyển sinh lớp 1.

2. Hội đồng tuyển sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tuyển sinh của nhà trường.

3. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức họp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với các thành viên.

4. Ban coi và chấm kiểm tra họp để phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch vào 14h ngày 29/6/2018.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 12:28 )  

Liên kết Website