Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Hướng dẫn tuyển sinh Thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020

Email In PDF.

Mẫu đơn tuyển sinh chuẩn tải tại đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

(Trích thông báo số 05/TB/VL-1819 ngày 10/5/2019

Về Tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

Căn cứ Kế hoạch số 37 /KH/VL-1819 ngày 06/5/2018 về Tuyển sinh năm học 2019-2020, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang) thông tin về Tuyển sinh của trường Văn Lang năm học 2019-2020 đối với học sinh vào lớp 1, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 

            - Chỉ tiêu tuyển: 04 lớp, tối đa 141 học sinh (01-02 lớp Liên kết quốc tế- tối đa 30 HS, 02-03 lớp Chất lượng cao- tối đa 37 HS/lớp).

- Đối tượng tuyển: Các bé đã hoàn thành chương trình Mầm non, có đầy đủ hồ sơ và thuộc độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Phương thức tuyển: Kiểm tra đầu vào (chỉ số IQ, Tiếng Anh tiềm năng, năng khiếu nhạc-họa, khả năng ngôn ngữ-diễn đạt, sức khỏe thể chất-tinh thần). Căn cứ tổng điểm các nội dung kiểm tra, hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp, đến khi lấy đủ chỉ tiêu. Khi xét tuyển vào lớp Liến kết Quốc tế sẽ chú trọng yếu tố Tiếng Anh tiềm năng của các bé.

II. TIẾN TRÌNH THỜI GIAN

            - Tiếp nhận Hồ sơ: Từ 28/5 đến 16h30 ngày 04/7/2019.

            - CMHS xem Danh sách dự tuyển và thông tin Kì kiểm tra đầu vào: Từ 8h00, ngày 05/7/2019.

            - Kiểm tra đầu vào: Từ 7h30, ngày 06/7/2019.

- Thông báo kết quả tới CMHS và HS: Ngày 09/7/2019.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Hồ sơ do nhà trường phát ra (Bì hồ sơ, Đơn xin dự Kì tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh, Thông tin cơ bản về nhà trường).

- Giấy Khai sinh (bản sao công chứng)

- Giấy tờ ưu tiên (bản sao công chứng): xác nhận diện chính sách, khen thưởng,... (nếu có)

- Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình Mầm non (nếu có).

IV. KINH PHÍ

            - Mua hồ sơ: 20.000 đ/hồ sơ

            - Phí dự tuyển: 100.000 đ/thí sinh.

V. NƠI LIÊN HỆ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Văn phòng nhà trường, số điện thoại: 0203. 3658. 005.

- Phát hành và nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần- trong thời hạn nhận hồ sơ (trừ chiều thứ 7 và chủ nhật), sáng từ 7h30 đến 11h15 và chiều từ 14h00 đến 16h30.

 BAN TUYỂN SINH NHÀ TRƯỜNG

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6

(Trích thông báo số 05/TB/VL-1819 ngày 10/5/2019

Về Tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH/VL-1819 ngày 06/5/2019 về Tuyển sinh năm học 2019-2020,

Trường TH, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang) thông tin về Tuyển sinh của trường Văn Lang năm học 2019-2020 đối với học sinh lớp 5, của nhà trường và các học sinh dự tuyển vào lớp 6 trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Chỉ tiêu tuyển: 03 lớp = 118 học sinh (01 lớp Chất lượng cao - có tăng cường tiếng Anh, 02 lớp Chuẩn Quốc gia).

- Đối tượng tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, có đầy đủ hồ sơ và thuộc độ tuổi theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Phương thức tuyển:

a) Đối với học sinh lớp 5 của nhà trường:

(i) Đăng kí với nhà trường (theo mẫu phiếu của nhà trường) về việc cho con học lớp 6 tại trường.

(ii) Căn cứ số lượng học sinh đăng kí tiếp tục học lớp 6 tại trường và kết quả giáo dục hai mặt ở cấp Tiểu học cùng với nhu cầu, năng lực của học sinh về việc học môn Tiếng Anh tăng cường, nhà trường sẽ biên chế học sinh vào lớp Chất lượng cao hoặc lớp Chuẩn Quốc gia.

b) Đối với học sinh không học lớp 5 tại nhà trường: Căn cứ sĩ số học sinh đăng kí ở điểm a) (ở trên), nhà trường sẽ quyết định tuyển sinh bổ sung hoặc không (thời điểm công bố quyết định: 15/6/2019). Nếu tuyển bổ sung, sẽ thực hiện như sau:

- Tổ chức kiểm tra kiến thức lớp 5 đối với môn Tiếng Anh và căn cứ vào tổng điểm của các bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh để xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều học sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên học sinh đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện ở các năm học Tiểu học, được các cấp ghi nhận và biểu dương.

- Nhận hồ sơ dự tuyển bổ sung từ 15/6/2019.

II. TIẾN TRÌNH THỜI GIAN

- Tiếp nhận Hồ sơ: Từ 15/6 đến 16h30 ngày 04/7/2019.

- CMHS xem Danh sách dự tuyển và thông tin Kì kiểm tra đầu vào: 8h00, 05/7/2019.

- Kiểm tra đầu vào: Từ 7h30 ngày 06/7/ 2019.

- Thông báo kết quả tới CMHS và HS: Ngày 12/7/2019.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Hồ sơ do nhà trường phát ra (Bì hồ sơ, đơn xin dự Kì tuyển sinh, Thông báo Tuyển sinh, Thông tin cơ bản về nhà trường).

- Giấy Khai sinh (bản sao công chứng)

- Giấy tờ ưu tiên (công chứng): xác nhận diện chính sách, khen thưởng,... (nếu có)

- Học bạ Tiểu học (bản photo)

- Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học.

IV. KINH PHÍ

            - Mua hồ sơ: 20.000 đ/hồ sơ

            - Phí dự tuyển: 150.000 đ/thí sinh.

V. NƠI LIÊN HỆ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Văn phòng nhà trường, số điện thoại: 0203 3658 005.

- Phát hành và nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần- trong thời hạn nhận hồ sơ (trừ chiều thứ 7 và chủ nhật), sáng từ 7h30 đến 11h15 và chiều từ 14h00 đến 16h30.

BAN TUYỂN SINH NHÀ TRƯỜNG

Mẫu đơn tuyển sinh chuẩn tải tại đây

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 19:09 )  

Liên kết Website