Đang truy cập: Trang chủ ỨNG DỤNG CNTT - STEM

ỨNG DỤNG CNTT - STEM

Triển lãm giáo dục tích hợp STEM Văn Lang 2018 - khoa học, sáng tạo, tiên tiến, bổ ích

Email In PDF.

Chúng ta đang sống trong thời đại hòa nhập cao giữa các quốc gia có văn hóa và trình độ khác nhau. Cuộc cách mạng 4.0 và kỷ nguyên số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra một chân trời kết nối giữa con người với con người.

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 07 Tháng 4 2018 22:19 ) Đọc tiếp bài này...
 

http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Email In PDF.

Làm thủ tục hành chính online

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 09:44 )
 

www.hanhchinhcongquangninh.gov.vn

Email In PDF.

Giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 09:42 )
 

Tổng quan chính quyền điện tử

Email In PDF.

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

I. KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

1. Khái niệm về Chính quyền điện tử

Định nghĩa: Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 08 Tháng 1 2016 23:57 ) Đọc tiếp bài này...
 

Tài liệu tìm hiểu về chính quyền điện tử

Email In PDF.

Bấm vào đây để tải tài liệu về 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 05 Tháng 12 2015 00:03 )
 

Liên kết Website