Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Công Đoàn Lịch hoạt động

Lịch hoạt động

Kế hoạch Công Đoàn nhà trường năm học 2016 - 2017

 Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn giáo dục Quảng Ninh về việc xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017; căn cứ vào tình hình hoạt động của cơ sở, Công đoàn trường TH, THCS & THPT Văn Lang lập kế hoạch lập kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 23:41

Đọc tiếp bài này...

 

Liên kết Website