Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 09, thực hiện từ ngày 14/10 đến 20/10/2019

Kế hoạch tuần 09, thực hiện từ ngày 14/10 đến 20/10/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tổ VP2 chủ động XD KH nghỉ chiều thứ 7, CN (đ/v bảo vệ) theo QĐ mới, duyệt đ/c Nghiêm.

II. CÔNG TÁC CM

1. Chuẩn bị công tác KTNB tháng 10: Thực hiện từ 21/10 đến hết tháng.

2. Các đ/c PHT tổ chức thực hiện KH chuyên đề và thi GVDG cấp trường.

3. Tiếp tục ôn ĐT hiệu quả.

4. PHT sát sao với các nhóm dự án KHKT. Lên lịch thẩm định 02 lần (t/h trước 05/11).

5. Thí điểm dạy học tại PHTM: 02 tiết/tổ (trừ tổ TMN), TTCM b/c PHT và đăng kí giáo vụ để bố trí tiết học. BLĐ và GV trống tiết dự. Hoàn thành dạy thí điểm trước 01/11.

6. Các đ/c PHT p/h TTLH chuẩn bị cho HS đi học tập TNST đợt 1 (từng khối lớp ở cả 3 cấp) tại khu TN Hai Bà Trưng-HP, t/h trước 01/11.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Tổ chức thành công ĐH Đoàn trường. Sau ĐH chuyển tham luận về TKHĐ (bản mail).

2. Kiện toàn hồ sơ quản lí Thư viện: đ/c Huệ.

3. Yêu cầu Nhà cát nhân tạo mở cửa để HS vui chơi (đ/c Huệ).

4. Tổ QS, GVCN thực hiện chuyên đề: Chấp hành ATGT và đi học đúng giờ.

5. Đoàn TN và Đội TN: Tổ chức HĐ đỡ đầu. Phân công lớp TrH (trừ K9,12) đỡ đầu lớp TH và giao nhiệm vụ (theo KH Tổ chức công tác chủ nhiệm). Đưa ND này vào b/c Phương hướng ĐH Đoàn trường.

T.2

14

- Chào cờ chung: Đ/c Hoa (GD tình cảm gia đình).

   + NK KN 20/10: Chi đoàn GV

- GB BLĐ

 

T.3

15

- Bắt đầu thu HP tháng 10, 11/2019

- T/huấn về Quản lí Thanh niên tại HTNK tỉnh ủy: đ/c M.Quyết

- TDGG: K1-4

 

T.4

16

- TDGG: THCS+K5

 

- KTC: T1+2 Văn 10

-Học GDQP: 11ABC và K12

- 14h: ĐH Đoàn trường

T.5

17

- TDGG: THPT

- Kiểm tra sức khỏe HS đầu năm học (2 ngày): đ/c Huệ+ Duyên.

 

T.6

18

- KTC: T1+2 Văn 11, T3 Toán 10, T4 Hóa 11

- Đo ĐP mùa đông (GVCN nộp trước DS đăng kí về cô Đ.Giang)

 

- KTC: T1 Lí 6 và Toán 9, T2 Anh 8 và Toán 7, T3 Anh 6

 

T.7

19

 

- 8h – 10h: Học KNS khối 2

- Tiết 4: Lớp 6A tổ chức SH lớp điểm (PHT và GVCN 6BC dự)

- Học GDQP 10ABC

- 14h30 – 16h30: Học KNS khối 7.

 

CN

20

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 12 Tháng 10 2019 23:02 )  

Liên kết Website