Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 10, thực hiện từ ngày 21/10 - 27/10/2019

Kế hoạch tuần 10, thực hiện từ ngày 21/10 - 27/10/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tổ TH123 duyệt HT điều chỉnh phân công (cô S.Mai nghỉ TS).

II. CÔNG TÁC CM

1. Triển khai công tác KTNB tháng 10. Lồng ghép dự giờ GV đăng kí GVDG cấp Trường theo KH.

2.Thực hiện KH chuyên đề và dạy thí điểm tại PHTM:

- PHT tập trung chỉ đạo t/h các chuyên đề và PHTM có chất lượng, hiệu quả, đăng bài dạy lên trang THKN và web NT.

- GV dự giờ phải đăng kí và b/c việc đổi giờ/dạy thay với PHT để đảm bảo không để lớp trống khi dự giờ.

3. Tiếp tục thực hiện tốt dạy ĐT HSG. Đ/c Hoa chuẩn bị công tác tổ chức gặp mặt các ĐT HSG THPT vào 8h50, 01/11.

4. Các tổ CM chú ý thực hiện các modul BDTX.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Phân công đỡ đầu-kết nghĩa (ĐTN XD KH và tổ chức thực hiện): Từ lớp 6A, B …11G sẽ đỡ đầu lớp 1A, B …5C (theo thứ tự).

2. Tổ QS: thực hiện chuyên đề "Công tác An toàn, ANTT".

3. CĐ, Đoàn TN XD, phổ biến KH thi đua tháng 11.

4. TKHĐ tập hợp tất cả các tham luận của HN, ĐH, đóng quyển, báo cáo HT.

5. GVCN chú ý việc thực hiện KH tin nhắn điện tử, đôn đốc nộp HP.

6. Đ/c Huệ chuẩn bị đón đoàn GV thực địa trường ĐH NN.

T.2

21

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (GD ATGT; Giới thiệu BCHĐT mới; Triển khai KH TĐ tháng 11).

   + NK TA

- GB BLĐ

 

T.3

22

 

- Giải Bơi HKPĐ cấp Tỉnh tại Đông Triều: 4HS

- TD giữa giờ: K1-4

 

 

T.4

23

- TD giữa giờ: THCS+K5

 

- Học GDQP: K10-11DEG, K12

 

T.5

24

- TD giữa giờ: THPT

- Bữa trưa buffet

 

 

T.6

25

- 8h50:Phát thanh TA; Từ vựng TA

- 13h30: Chuyên đề Địa THCS tại trường TQT

 

T.7

26

- KT3C: Tiết 1 Anh 7, 9; Tiết 2 Lí 7, 8, 9; Tiết 3 Lí 8, Sinh 7; Tiết 4 Sinh 6, GDCD 8.

- Học KNS (8-10h): Khối 3

 

- Học KNS (14h30-16h30): Khối 8

CN

27

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019 09:49 )  

Liên kết Website