Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 10, thực hiện từ ngày 22/10 đến 28/10/2018

Kế hoạch tuần 10, thực hiện từ ngày 22/10 đến 28/10/2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

II. CÔNG TÁC CM

1. Triển khai công tác KTNB tháng 10.

2.Thực hiện KH chuyên đề:

- Thời gian: từ 22/10-18/11.

- Tổng số CĐ: 15 (1 CĐ/môn, tổ)

- Yêu cầu: PHT tập trung chỉ đạo t/h hiệu quả, tạo thành hệ thống bài giảng mẫu (đưa lên trang THKN) và giáo án mẫu (đóng quyển sau khi RKN); GV dự mỗi CĐ đăng kí và b/c việc đổi giờ/dạy thay với PHT để đảm bảo không để lớp trống khi dự CĐ.

3. Tiếp tục thực hiện tốt dạy ĐT HSG. Đ/c Hoa chuẩn bị công tác tổ chức gặp mặt các ĐT HSG THPT vào 8h50, 02/11.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Phân công đỡ đầu-kết nghĩa (ĐTN XD KH tổ chức thực hiện, duyệt BLĐ):

6A

6B

6C

7A

7B

8A

8B

10A

10B

1A

1B

1C

1D

1E

2A

2B

2C

2D

10C

10D

10E

10G

11A

11B

11C

11D

11E

3A

3B

3C

4A

4B

4C

5A

5B

5C

 

2. Tổ QS: thực hiện chuyên đề "Kiểm tra việc đội mũ BH từ nhà xe".

3. CĐ, Đoàn TN XD và tổ chức thực hiện tốt KH thi đua tháng 11.

4. TKHĐ tập hợp tất cả các tham luận của HN, ĐH, đóng quyển, báo cáo HT và lưu tại thư viện.

5. GVCN chú ý việc thực hiện KH tin nhắn điện tử.

T.2

22

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (Tuyên dương 3 HS dự thi chọn ĐTQG; RKN ý thức, tác phong của ĐVTN; Việc sử dụng ống hút BVMT của HS và cantin).

   + ĐTN: Triển khai KH thi đua 20/11.

- GB BLĐ

 

T.3

23

 

- TD giữa giờ: TH

 

 

T.4

24

- TD giữa giờ: THCS+K10

- 10h: Đ/c Hoa tổ chức Tuyên truyền về CSGD trẻ em tại tầng 5 nhà B (250 HS TrH, 10HS/lớp)

- Học GDQP: Các lớp THPT ABC

 

T.5

25

- 8h: Sở t/c đối thoại với CBQL và đại diện GV (HT+ 3GV)

- TD giữa giờ: K11+K12

 

T.6

26

- 8h: Tập huấn GV Tin (lớp 3, 4, 5) tại TT GDTX tỉnh

- 8h50:Phát thanh ĐTN

 

T.7

27

- 8h: T/huấn GD hòa nhập tại ĐH HL: đ/c Hoa+3GV (2 ngày)

- 8h: T/huấn GD hòa nhập khuyết tật tại ĐH HL: 6GV T-L-H-Si-Tin-TD (3 ngày)

- TH: Học các lớp ngoại khóa theo TKB.

 

CN

28

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 09:44 )  

Liên kết Website