Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 15, thực hiện từ ngày 26/11 đến 02/12/2018

Kế hoạch tuần 15, thực hiện từ ngày 26/11 đến 02/12/2018

Email In PDF.

Hình ảnh có liên quan

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Điều chỉnh thời gian thu HP, bán trú: Theo KH, thời gian thu HP tiếp theo sẽ là ngày 5 các tháng 1,3,5. Nay, điều chỉnh từ tháng 12 sẽ thu vào: ngày 20/12, 02, 4 (lịch thu của các lớp LKQT không thay đổi). GVCN thông báo sớm tới CMHS.

- Ngày 29-30/11: HT tham dự Lớp tập huấn CT-SGK mới tại Đồ Sơn-HP.

II. CÔNG TÁC CM

1. ĐT HSG: Hệ thống kiến thức, thi thử, dặn dò.

2. Cấp THCS bắt đầu t/h KH ôn tập tuần 1, Điều chỉnh cấp THPT: ôn 1 tuần, từ 10-16/12.

3. Hoàn thành KTNB tháng 11.

4. Các đ/c PHT tổng hợp KQ, đánh giá chuyên đề, b/c HT bằng văn bản.

4. Đ/c Hoa: Chuẩn bị công tác thi nghề PT lớp 12.

5. Thực hiện vào điểm online tháng 11 (1-7/12).

III. CÔNG TÁC KHÁC

1.Yêu cầu GVCN triển khai t/h tập TD đầu giờ.

2. BQS: Chuyên đề “Đội mũ BH từ nhà xe; kiểm tra đội mũ BH trên các tuyến đường đến trường”.

3. B/c định kì vào bản tổng hợp chung: trên website NT.

4. PHT đôn đốc, giám sát các lớp thực hiện tưới cây (tại các tầng) theo phân công.

5. Đ/c Nghiêm p/h cty khắc phục đường ống nước, làm mái che đường dẫn từ cổng sau đến khu vui chơi TH; Hợp đồng làm việc 6 tháng với ô.Trường (thợ điện).

 

T.2

26

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (Đánh giá toàn đợt thi đua; Nhắc chuẩn bị cho VN, TT tháng 3/2019)

   + ĐTN: Trao thưởng thi đua

- GB BLĐ

 

 

T.3

27

- TNV rời trường

- TD giữa giờ: TH

 

- 14h: HĐQT họp xét tăng lương sớm

T.4

28

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- Học GDQP: Các lớp THPT DEG

 

T.5

29

- TD giữa giờ: K11+K12

 

T.6

30

- Phát thanh ĐTN

- 8h: T/huấn QLGD có GVNNN tại Than HG (02 ngày): đ/c Huệ +TT AN

- BLĐ thăm các đội tuyển THPT.

 

T.7

01

 

- Thi nghề PT lớp 12 (02 ngày).

- TH: Học các lớp ngoại khóa theo TKB.

 

 

CN

02

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 09:33 )  

Liên kết Website