Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 16, thực hiện từ ngày 03/12 đến 09/12/2018

Kế hoạch tuần 16, thực hiện từ ngày 03/12 đến 09/12/2018

Email In PDF.

 

 

 

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Khối 12 chuyển sang chương trình HKII.

- Bắt đầu triển khai tập TD đầu giờ (trừ T2 và T7). Thầy TLCM kiểm tra việc t/h.

II. CÔNG TÁC CM

1. Kì thi chọn HSG các môn VH THPT cấp tỉnh: Chúc 108 HS THPT bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi! (PHT cử GV phụ trách, b/c tình hình HS thi).

2. Ôn tập HKI THCS: ôn tuần 2.

3. GV TrH vào điểm online tháng 11, TH đánh giá giữa kì (online).

4. Đ/c Hoa tổ chức ra đề kiểm tra HKI THPT, photo xong trước 17/12 (đảm bảo tính bảo mât).

5. Hoàn thành bản b/c CM tổng hợp trên mail trước ngày 08/12 (đ/c Khải gửi và đôn đốc).

6. Các PHT rà soát hoạt động của trang Trường học kết nối, đặc biệt HĐ của GV-HS khối 10.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Yêu cầu GV, NV trông bán trú thực hiện nghiêm túc các HĐ bán trú theo quy định (đ/c Huệ kiểm tra).

2. BQS, GVCN tổ chức kiểm tra, phát giác HS hút thuốc lá trong trường.

3. Chuẩn bị thực hiện KH Tăng cường môi trường TA từ tuần sau (tuần lẻ): (1) NK chào cờ, (2) Phát thanh song ngữ, (3) Từ vựng thứ 6.

 

T.2

03

- Chào cờ: Đ/c Hoa, Huệ (NX, KH tuần. GD phòng chống HIV/AIDS).

- GB BLĐ

 

T.3

04

- Thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh

- TD giữa giờ: TH

- GVCN TH thu tiền học NK thứ 7 (750K/môn/khóa học).

 

T.4

05

- 8h: T/huấn GD hòa nhập KT tại THCS Hồng Hải (đ/c Nghiêm + 1 GV THCS)

- TD giữa giờ:   THCS+K10

 

- Học GDQP: Các lớp THPT ABC

T.5

06

- 8h: T/huấn GD hòa nhập KT tại THCS Hồng Hải (1GV Mĩ thuật, 1GV Âm nhạc)

- TD giữa giờ: K11+K12

 

T.6

07

 

- 9h: Phát thanh ĐTN

- CĐ tổ chức SN T12

 

 

T.7

08

 

- TH: Học các lớp ngoại khóa theo TKB.

 

- 14h: Họp HĐGD

CN

09

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 22:48 )  

Liên kết Website