Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 17, từ 18/12 đến 24/12/2017

Kế hoạch tuần 17, từ 18/12 đến 24/12/2017

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Từ 18-22/12: HT đi học LLCT.

2. Từ 18/12: Cô Yến nhận công tác chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1B.

II. CÔNG TÁC CM

1. Ôn tập và KT HKI:

- Cấp THCS: Bắt đầu KT HKI từ thứ 2 (T2, 4 ,6: K6,7, T3, 5, 7: K8,9) theo lịch. Sáng KT-chiều nghỉ, ngày không KT-học bình thường. Việc miễn KT theo môn thực hiện như đối với ĐT HSG THPT.

- Cấp TH: Ôn tuần 2. KT HKI môn Tin học (18-22/12); KT Nói T.A (18-29/12).

2. Lớp 12 thực hiện chương trình HKII.

3. Thực hiện công tác KTNB tháng 12: từ 18/12.

4. Đ/c Hoa chuẩn bị cho  kì thi thử THPTQG (lần 1) vào 30, 31/12.

4. Đ/c Nghiêm:

-  KT việc nhập điểm trên SMAS.

- Tổ chức thực hiện KH Tập huấn tin VP và đa phương tiện cho CB, GV.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. \Công tác thu thập MC:

- TKHĐ: Điều chỉnh phân công thu thập MC, duyệt HT.

- Y/c các GV được p/c thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

2.  CĐ và  ĐTN n/c XD KH và tổ chức quyên góp tiền (đ/v CB, GV, NV), hiện vật (đ/v HS) gửi tặng HS vùng khó.

3. Đ/c Nghiêm và đ/c Huệ chuẩn bị phướng án chuyển trang thiết bị, dụng cụ sang khu Phức hợp.

4. BTĐ chỉ đạo CĐGV XD KH tổ chức Hội chợ VL- LT1, duyệt HT ngày 26/12.

T.2

18

- Chào cờ: Đ/c Huệ NX về t/h ĐMBH và t/h HĐ Bán trú)

   + Ngoại khóa: KN ngày 22/12 (Tổ KHXH)

- THCS kiểm tra HKI (6 ngày)

 

 

T.3

19

 

- TD giữa giờ: TH

 

 

T.4

20

 

-  Khối 10, 11 kiểm tra HKI (03 ngày)

- TD giữa giờ: THCS

 

 

- 13h30: KT Nói T.A K12

- GDQP: Khối 12

 

T.5

21

 

- TD giữa giờ: K12

 

 

T.6

22

 

- 9h: Phát thanh ĐTN

 

- Thực hiện KH kết nghĩa: Tổ chức Noel cho HS TH.

T.7

23

 

- 8h: Tổ chức KT Vở sạch-Chữ đẹp TH

- TH: Học các lớp ngoại khóa theo TKB

 

- 13h30: KT Nói T.A K11

- Các tổ CM và PV thực hiện họp tổ.

CN

24

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15 Tháng 12 2017 23:16 )  

Liên kết Website