Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 20, thực hiện từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019

Kế hoạch tuần 20, thực hiện từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ tuần sau: K10 và THCS bắt đầu CT HKII.

II. CÔNG TÁC CM

1. Cấp TH: ôn tập HKI.

2. Cấp TrH tiến hành ghi điểm, KQ 2 mặt GD vào Học bạ điện tử.

3. Đ/c Hoa:

- XD KH học tăng cường 6 môn thi THPTQG lớp 12, thực hiện từ tuần sau.

- XD KH ôn ĐT nguồn (15-20 buổi tùy theo từng môn, ôn từ 07/01 đến 31/5/2019).

- Kiểm tra việc thực hiện THKN đ/v Khối 10 (tuần này kiểm tra việc hoàn thiện các ND của GVCN, từ tuần sau mỗi tuần KT việc t/h của 3 GVBM).

4. Cấp TrH: chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt KH học tập gắn với TNS cho HS K12 và K6, K7.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS, GVCN chú trọng công tác quản lí HS (ATGT, an toàn vui chơi, các hiện tượng khác…).

2. Từ 02-11/01/2019: CB, GV, NV chủ động sắp xếp thời gian đi khám sức khỏe theo KH của CĐ.

3. BLĐ+ BCHCĐ hội ý với 43 GVCN và các TT để quán triệt một số ND tổ chức Hội chợ.

4. CĐ chuẩn bị cho cuộc họp HĐTĐ vào thứ 7, 12/01 (xét TĐ tháng 11, 12 và TĐ HKI).

5. Đăng Website KQ thi HSG THPT cấp tỉnh (so sánh về tổng số giải và giải có số với năm trước) và KQ HSG THCS cấp TP (so sánh số liệu hơn năm trước); ảnh hoạt động Học tập gắn với TNST.

6. Duyệt CT HĐQT KH Tết trồng cây.

7. Tổ VP1, VP2: giặt rèm phòng BT và phòng học.

T.2

31

TOÀN TRƯỜNG NGHỈ LỄ

T.3

01

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018!

T.4

02

 

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

 

- GDQP: Khối 10, 11

 

T.5

03

- TD giữa giờ: K11+K12

 

- 16h30: Hội ý TT và GVCN về Hội chợ

 

T.6

04

 

- CĐ tổ chức SN tháng 01/2019.

- Phát thanh ĐTN.

 

 

T.7

05

 

- Cấp TH học bù (Buổi sáng)

 

 

- Nghề PT: Khối 11

 

CN

06

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 23:04 )  

Liên kết Website