Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 20, từ ngày 08.01.2018 đến 14.01.2018

Kế hoạch tuần 20, từ ngày 08.01.2018 đến 14.01.2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Từ 08/01: Khối 12 học tăng 1 buổi chiều (thứ 4).

2. Từ 08-12/01: HT học LLCT.

3. Từ 10/01: Cô Ngọc nghỉ TS. Đ/c Huệ p/c GV.

II. CÔNG TÁC CM

1. Cấp TH hoàn thành công tác chấm bài, đánh giá HS, ghi sổ.

2. Từ 08/01: K10 và TH t/h chương trình HKII; Khối 12 thực hiện KH  ôn thi THPTQG GĐ 1.

4. Thực hiện KH học ĐT nguồn.

5. Tổng hợp, thống kê KQ thi thử (TKHĐ). Đăng web.

6. TKHĐ: Đăng KQ thi HSG lớp 12 lên web (có phân tích, so sánh).

7. TKHĐ chuẩn bị công tác KTNB tháng 12. Thực hiện từ tuần sau.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Chuẩn bị Lễ khánh thành nhà Đa chức năng:

- Đ/c Huệ: Chuẩn bị toàn bộ ND buổi lễ, chuyển đ/c Hoa t/h.

- Đ/c Nghiêm: CSVC, khánh tiết.

- Đ/c Hoa: T.Báo theo thành phần dự (GV, PH), duyệt phát biểu của PH.

- Trang phục BLĐ và GV: nữ áo dài, nam comple.

2. Kiện toàn mọi HĐ trong nhà Đa chức năng: HĐ của cấp học nào thì PHT cấp đó có mặt để HD.

3. BQS thực hiện chuyên đề “Đảm bảo ANTT, AT cho HS dịp trước và sau Tết”.

4. Các tổ chức, đoàn thể, bộ phận, các tổ CM chuẩn bị dần cho Sơ kết HKI.

5. Đ/c Hoa: Chuẩn bị kinh phí khen thưởng HKI (GV, HS), kê giờ dạy đội tuyển, ...

T.2

08

- Chào cờ TrH: Đ/c Hoa (TB HSG cấp TP; Quán triệt một số vấn đề về ATGT,pháo nổ, …).

- Chào cờ TH (tầng 5 nhà B): Thực hiện vào tiết 2 (đổi TKB tiết 1 và 2).

- Đ/c Huệ, Nghiêm coi thi GVDG tỉnh tại HG.

- 8h30: Lễ Khánh thành nhà Đa chức năng

 

T.3

09

 

- Tập huấn CĐ tại Cung VHVN (03 ngày): đ/c Thu.

- TD giữa giờ: TH

 

 

T.4

10

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- Khối 12 bắt đầu học tăng thêm 1 buổi chiều.

- GDQP: 10DE, 11DE

- Nghề: 11ABC

T.5

11

 

- TD giữa giờ: K11+K12

 

 

T.6

12

 

- Phát thanh ĐTN

 

 

T.7

13

 

- Học NK các lớp TH

 

- Họp CB, HĐTĐ (xét TĐ tháng 11, 12 và HKI)

CN

14

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 23:18 )  

Liên kết Website