Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 21, thực hiện từ ngày 07/01 đến 13/01/2019

Kế hoạch tuần 21, thực hiện từ ngày 07/01 đến 13/01/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Từ 09/01: K12 học tăng 1 buổi chiều (thứ 4).

2. Từ 07/01: K10 và THCS t/h chương trình HKII.

3. Từ 07/01-17/01: Đ/c Huệ đi học TCLLCT.

II. CÔNG TÁC CM

1. Cấp TrH: Hoàn thành điểm HKI trong học bạ (VP kiểm tra, báo cáo HT).

2. Khối 12 thực hiện KH ôn thi THPTQG GĐ 1.

3. Tổ chức thành công KH Học tập gắn với TNST đ/v các khối lớp 6, 7, 12.

4. Cấp THPT: Thực hiện KH học ĐT nguồn.

5. Tổng hợp, thống kê KQ thi thử (TKHĐ), chuyển đăng web.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Yêu cầu GVCN các lớp nghiêm túc triển khai KH Hội chợ: XD KH t/h đ/v lớp CN; họp lớp, họp BĐD; các SP handmade đảm bảo mỹ quan, hữu dụng thể hiện sự sáng tạo, sự khéo tay, công sức của cả lớp; mặt hàng ăn uống phải đảm bảo ATVSTP, tự tay HS gia công, chế biến từ 2 công đoạn trở lên.

2. BQS thực hiện chuyên đề “Kiểm tra việc thực hiện đầu tóc đúng quy định, đi học đúng giờ, hút thuốc lá”.

3. Các tổ chức, đoàn thể, bộ phận, các tổ CM chuẩn bị dần cho Sơ kết HKI.

4. Đ/c Hoa: Chuẩn bị kinh phí khen thưởng HKI (GV, HS), kê giờ dạy đội tuyển, ...

5. Tổ VP2: Đ/c Khải XD KH kiểm tra thường xuyên, định kì đối với các công việc của tổ theo trách nhiệm của TT để các công việc luôn được đảm bảo tốt nhất. Duyệt HT.

T.2

07

- Chào cờ TrH: Đ/c Hoa (TB HSG cấp TP; Quán triệt một số vấn đề về ATGT, pháo nổ; KH Tết trồng cây; Quán triệt làm các mặt hàng Hội chợ).

   + NK Tiếng Anh

- GB BLĐ

 

T.3

08

 

- Cấp TH: Kiểm tra HKI

- GVCN hoàn thành tiền xe bus tháng 12: 500K/HS

 

T.4

09

- Khối 6, 7: Học tập TNST

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- Khối 12 bắt đầu học tăng thêm 1 buổi chiều.

- GDQP: Khối 10, 11

T.5

10

 

- Khối 12: Học tập TNST tại Cổng tỉnh

- TD giữa giờ: K11

 

 

T.6

11

 

- Phát thanh T.A, từ vựng T.A, Bữa trưa ĐB.

 

 

T.7

12

 

- Học NK các lớp TH

 

- 14h: Họp GVCN

- 15h: Họp HĐTĐ (xét TĐ tháng 11, 12 và HKI)

- Nghề: Khối 11

CN

13

 

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 06 Tháng 1 2019 23:12 )  

Liên kết Website