Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 21, từ ngày 15.01 đến 21.01.2018

Kế hoạch tuần 21, từ ngày 15.01 đến 21.01.2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Kiện toàn chức danh TT đ/v cấp TH.

II. CÔNG TÁC CM

1. Thực hiện công tác KTNB tháng 01/2018, trong đó có tổng KT HSSS tổ CM, GV.

2. Hoàn thiện công tác điểm, ghi sổ GT&GĐ và ghi điểm học bạ.

3. Đ/c Hoa và các GV dự thi GVDG tỉnh: Chuẩn bị tốt hồ sơ và giờ dạy.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS XD KH và triển khai chuyên đề “ANTT, AT trường học trong trước, trong và sau Tết Mậu Tuất”.

2. Đôn đốc triển khai KH Hội chợ VL lần thứ nhất.

3. Chuẩn bị cho cuộc họp CMHS HKI ngày 28/01/2018:

- Các đ/c PHT rà soát, kiểm tra CSVC, trang TB lớp học, khu học theo phân công, báo đ/c Nghiêm xử lí.

- GVCN chuẩn bị các điều kiện họp theo trách nhiệm được giao.

- VP: Chuẩn bị GM họp, duyệt HT.

4. Đ/c Nghiêm XD văn bản quy định v/v quản lí, vận hành, sử dụng nhà Đa chức năng, duyệt HT và chuyển các tổ, bộ phận để biết và thực hiện.

T.2

15

- Chào cờ:

   + TrH: Đ/c Hoa (TB HSG cấp TP; Quán triệt một số vấn đề về ATGT, pháo nổ… Sử dụng nhà ĐCN).

   + TH: Đ/c Huệ (Rèn KNS. Quán triệt sử dụng nhà ĐCN).

- Chuyển đề xuất khen thưởng HKI sang cty: đ/c Hoa.

T.3

16

- TD giữa giờ: TH

- GVCN thu tiền STEM: 300K

- TKHĐ duyệt HT b/c họp CMHS HKI.

T.4

17

 

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- Học GDQP: 10ABC, 11ABC

- Học nghề: 11DE

T.5

18

- Phát thanh ĐTN

 

T.6

19

- TD giữa giờ: K11+K12

 

- Hoàn thành kê giờ ôn Đội tuyển về TKHĐ

T.7

20

- TH học ngoại khóa.

- GVCN chuyển HS: GM họp CMHS.

- 8h: Họp CM cấp TH (lồng ghép HD GVCN họp CMHS HKI).

- 14h: Họp CM cấp TrH (lồng ghép HD GVCN họp CMHS HKI).

 

CN

21

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 13 Tháng 1 2018 11:08 )  

Liên kết Website