Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 22, thực hiện từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

Kế hoạch tuần 22, thực hiện từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

II. CÔNG TÁC CM

1. Chuẩn bị công tác KTNB tháng 01/2019, trong đó có tổng KT HSSS tổ CM, GV (lần 1).

2. Cấp TH khẩn trương làm điểm, danh sách khen thưởng.

3. Dạy ĐT nguồn THPT: y/c dạy và học nghiêm túc.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS triển khai chuyên đề “Kiểm tra một số khu vực giờ ra chơi để phòng chống vi phạm về chơi cờ bạc, đốt pháo; KT việc đội mũ BH”.

2. Cuộc họp CMHS HKI ngày 20/01/2019:

- GVCN chuẩn bị chu đáo các điều kiện họp theo chức trách, nhiệm vụ.

- PHT kiểm tra CSVC, hướng dẫn GVCN mới, kiểm tra các lớp trước giờ họp để nắm bắt tình hình và chỉ đạo.

3. Các đ/c PHT tiếp tục đôn đốc triển khai KH Hội chợ, đảm bảo đúng các y/c của HT.

4. Đ/c Nghiêm chỉ đạo tập luyện VN cho HN CLB công ty Sách &TBTH (tổ chức vào cuối tháng 2/2019).

5. Đ/c Dũng chỉ đạo tập luyện VN cho Khai xuân

6. Chuẩn bị Sơ kết HKI vào thứ 2, 21/01:

- XD KH chung: đ/c Hoa; mời Cty (dự sáng, chiều và liên hoan): đ/c Huệ, CSVC: đ/c Nghiêm.

- Tổ chức trong HS: đ/c Hoa

- Tổ chức trong CB, GV, NV: đ/c Nghiêm

- Liên hoan mặn tại nhà ăn: 17h (sau khi Sơ kết xong). Đ/c Huệ chỉ đạo thực hiện.

 

T.2

14

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (Quán triệt một số vấn đề về cổng phụ, ATGT, pháo nổ, bảo vệ cây, hội chợ).

   + NK Tiếng Anh

- GB BLĐ (chuẩn bị họp CMHS, Sơ kết, Hội chợ)

- Chuyển đề xuất khen thưởng HKI sang cty: đ/c Hoa.

T.3

15

- TD giữa giờ: TH

 

- VP chuyển b/c họp CMHS HKI của NT cho GVCN (email).

 

T.4

16

 

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- Học GDQP: Khối 10,11

 

T.5

17

- Phát thanh ĐTN

- 8h50: Hội ý các trưởng nhóm trồng cây

 

- 13h30-15h: Học NQ tại GDTX tỉnh (Đảng viên + GV trống tiết)

T.6

18

 

- TD giữa giờ: K11+K12

 

- Các lớp nộp cây

T.7

19

- TH học ngoại khóa.

- GVCN chuyển HS: GM họp CMHS.

 

- 14h: Làm đất trồng cây

- Nghề: Khối 11

CN

20

- 8h00: Trồng cây theo KH (Thành phần: toàn thể CB, GV, NV, trừ GVCN và bộ phận phục vụ họp CMHS)

- 8h30: Họp CMHS các lớp

- 17h: Lễ cưới của cô Duyên (sinh).

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 13 Tháng 1 2019 22:32 )  

Liên kết Website