Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 24, từ 29.01 - 04.02.2018

Kế hoạch tuần 24, từ 29.01 - 04.02.2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ 01/2: Cô Hoài đi làm sau TS. Tổ điều chỉnh p/c. Đ/c Quyết thay TKB, thực hiện từ 05/02.

II. CÔNG TÁC CM

1. TKHĐ: Chuẩn bị công tác KTNB tháng 2 (thực hiện và hoàn thành trong tuần 24).

2. Đ/c Hoa: Chuẩn bị cho công tác kiểm tra hồ sơ lớp 10 của Sở GD.

3. Duy trì lịch dạy ĐT nguồn.

4. PHT TH và THPT hướng dẫn GV nhập phần mềm SMAS. Hạn nhập xong chậm nhất 06/02.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Tổ chức Sơ kết HKI.

2. BQS: Tiếp tục t/h hiệu quả công tác quản lí HS.

3. GVCN TrH kiểm tra (đột xuất) HS lớp CN về sách, vở, dụng cụ học tập, riêng cặp (túi) đựng phải đảm bảo đựng đủ sách vở và ĐDHT cho 1 buổi học. KQ KT dùng để xét HK tháng 2. Lập biên bản kiểm tra, nộp về HT ngày 05/02.

3. V/v tổ chức Hội chợ VL lần thứ nhất:

- TP tham gia: toàn thể CB, GV, NV và HS, PH.

- Đảm bảo về chất lượng, giá cả hợp lí, ATVSTP.

- Tổ chức AT, vui, có ý nghĩa GD.

4. Đ/c Nghiêm: XD KH vệ sinh, bàn giao CSVC, trang trí không gian đón Tết và Khai Xuân (mua cành đào), trực Tết của BLĐ và bảo vệ.

5. Đ/c N.Dũng XD KH chúc Tết GĐ khó khăn, BLĐ cty, BGĐ Sở và CĐN; XD KH Khai Xuân.

6. Quán triệt HS giữ VS nhà Đa chức năng, tiết kiệm nước và chất rửa.

7. Đ/c Hoa: Theo dõi, đôn đốc các khoản tiền Tết, phát đầy đủ cho CB, GV, NV trước 09/02.

T.2

29

- 7h15: Sơ kết HKI (Đ/c Hoa)

- Học tiết 3, 4, 5

- 14h: Sơ kết HKI trong CB, GV, NV (Đ/c Huệ)

(HS nghỉ học)

 

T.3

30

- Thực hiện chuyến đi tặng quà GV, HS điểm trường Lý Nà (Quảng Hà): CM+CĐ+ĐTN.

- TD giữa giờ: TH

 

 

T.4

31

 

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- GDQP: 10ABC, 11ABC

- Nghề: 11DE

 

T.5

01

- CĐ: Tổ chức SN tháng 2

- TD giữa giờ: K11+K12

 

 

T.6

02

- GVCN thu tiền xe bus tháng 1: 480K.

- Phát thanh ĐTN

 

 

T.7

03

 

- Học ngoại khóa TH

- 8h: Khai mạc Hội chợ VL (Lần thứ nhất)

 

- 17h: Bế mạc Hội chợ

CN

04

- 8h30: Họp CMHS lớp 8A (đ/c Nghiêm trực)

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 22:21 )  

Liên kết Website