Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 26, từ ngày 05/3 đến ngày 11/3/2018

Kế hoạch tuần 26, từ ngày 05/3 đến ngày 11/3/2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ 05/3: Cô Dinh đi làm sau TS (sớm trước 24 ngày). Thực hiện TKB điều chỉnh.

II. CÔNG TÁC CM

1. Chuẩn bị cho công tác thi thử THPTQG lần 2: đ/c Hoa. GVBM chú ý ôn tập cho HS.

2. Lớp 12: chỉ còn 3 tuần nữa là kì thi khảo sát THPTQG (kết hợp KT HKII).

3. Củng cố nề nếp ôn ĐT nguồn. Rà soát năng lực HS để động viên chuyển ĐT-nếu cần.

4. Đ/c Hoa sắp xếp lịch học cho HSG tỉnh (lớp 12) học ôn thi ĐH theo nhóm nhằm nâng cao CL tuyển sinh ĐH 2018.

5. TKHĐ: Chuẩn bị công tác KTNB tháng 3 (thực hiện từ tuần sau).

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Đ/c Hoa phân công người thu hộ học phí (NV hoặc GV có CNX) trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 7/3 (do cty đi du xuân).

2. CĐ+tổ AN: Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt chương trình KN ngày 08/3.

3. Đ/c Huệ: Chuẩn bị tổ chức ngày hội Tiếng Anh đ/v các lớp LKQT (16/3).

3. Đ/c N.Dũng:

- Công tác thi đua: chú ý thực hiện theo lịch của ngành (Nộp hồ sơ và b/c KQ SKKN cấp CS trước 20/3).

- Chuẩn bị tổ chức KN ngày QT Hạnh phúc vào 19/3.

4. Chú ý công tác thu thập minh chứng (TKHĐ đôn đốc và giao-nhận minh chứng).

T.2

05

- Chào cờ riêng: Đ/c Hoa, đ/c Huệ (Nhắc nhở HSTrH về ATGT, học tập, đặc biệt HS 9, 12 và đội tuyển nguồn; HSTH về vui chơi, về ăn ngủ).

- GB BLĐ.

 

 

T.3

06

- Cuộc thi HSG THCS cấp Tỉnh (4 HS dự thi)

- TDGG: TH

 

 

T.4

07

- TDGG: THCS+K10

- GDQP: 10DE, 11DE.

- Nghề: 11ABC

 

T.5

08

- Tiết 1: Ngoại khóa KN ngày QTPN (CĐ+tổ Anh Ngữ)

- Học từ tiết 2 đến tiết 5.

 

 

T.6

09

- Phát thanh ĐTN

- B/c Sở KH Pháp luật 2018 (đ/c Huệ).

 

T.7

10

- Học ngoại khóa TH (GVCN nhắc nhở HS đi học đầy đủ).

 

 

CN

11

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 00:10 )  

Liên kết Website