Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 27, từ ngày 12/3 đến 18/3/2018

Kế hoạch tuần 27, từ ngày 12/3 đến 18/3/2018

Email In PDF.

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

II. CÔNG TÁC CM

1. Công tác kiểm tra nội bộ tháng 3. Nộp hồ sơ về HT từ 12/3.

2. Đ/c Hoa XD KH ôn tập và kiểm tra cấp THPT. Mỗi khối có 1 tuần ôn tập và KT ở tuần kế tiếp: K12 ôn tuần 28 (19-25/3), K10 và K11 ôn tuần 33 (16-22/4).

3. PHT thực hiện kí số ghi đầu bài (TrH), sổ báo giảng (TH).

4. Đ/c Nghiêm chuẩn bị hồ sơ nghề THCS.

5. Kết thúc chương trình học GDQP.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BQS tăng cường công tác kiểm tra, xử lí HS về vấn đề đi học muộn, đầu tóc, đồng phục, hút thuốc, vi phạm luật GT,...

2. GVCN các lớp: đôn đốc, nhắc nhở HS đóng học phí đúng hạn.

3. ĐTN tổ chức tốt các trận bóng đá, đảm bảo an toàn, đoàn kết.

4. CĐ chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức KN ngày QTHP 20/3.

5. Đ/c Hoa chuẩn bị công tác khảo sát TALIS đ/v 20 CB, GV và HT.

6. Đ/c Nghiêm p/c tưới, chăm sóc cây ở các khu, các vị trí. PHT thường xuyên quan sát, nhắc nhở việc chăm sóc cây ở khu học mình phụ trách.

7. Đ/c Huệ chuẩn bị KH đón HS mầm non thăm trường.

T.2

12

- Chào cờ: Đ/c Hoa, đ/c Huệ (Quán triệt HS về việc chăm sóc và bảo vệ cây).

 

 

T.3

13

- TD giữa giờ: TH

 

 

 

T.4

14

 

- Lớp 4, 5: KT giữa kì II (Toán, T.Việt)

- TD giữa giờ: THCS+K10

 

- Nghề PT: Khối 11

 

T.5

15

 

- TD giữa giờ: K11+K12

 

- 14h: Khảo sát TALIS

T.6

16

- Phát thanh ĐTN

- 14h: Ngày hội Tiếng Anh Tiểu học

 

T.7

17

- Thi khảo sát THPTQG (thi thử lần 2): 02 ngày

- Học ngoại khóa TH.

 

 

CN

18

 

 

 

 

Liên kết Website