Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 34, thực hiện từ ngày 15/4 - 21/4/2019

Kế hoạch tuần 34, thực hiện từ ngày 15/4 - 21/4/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

II. CÔNG TÁC CM

1. Kết thúc chương trình lớp 12. Bắt đầu ôn THPTQG GĐ 1, từ 16/4 đến 27/5.

2. Cấp TH ôn tuần 1. THCS ôn tuần 4.

3. Tuần sau khối 9 kiểm tra HKII, từ 23-25/4.

4. Đ/c Huệ chuẩn bị tổ chức Khảo sát năng lực TA các lớp 5, 9, 12 hệ 10 năm vào ngày 26, 27/4.

5. Đ/c Nghiêm triển khai làm SP thi ST TTN-NĐ.

6. TKHĐ: Chuẩn bị công tác KTNB tháng 4, thực hiện vào tuần sau.

7. Các tổ CM b/c BLĐ các ý tưởng làm SP ĐDDH để BLĐ kịp thời cho ý kiến, hướng dẫn cụ thể giúp các SP đạt yêu cầu.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Đ/c Nghiêm: XD KH kiểm kê tổng thể CSVC-trang thiết bị và đề xuất bổ sung, mua sắm; Lên maket pano hè 2019.

2. Đ/c Hoa: Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra kĩ thông tin hồ sơ dự thi của HS12, không sai sót.

3. Chuẩn bị họp BĐD CMHS lớp 12:

- TKHĐ lập báo cáo tổng kết năm học và công tác ôn, thi khối 12.

- Đ/c Hoa: Duyệt cty kinh phí ôn, thi; tổ chức hội ý với TB đại diện PH lớp 12.

4. Tổ Ngữ văn và KHXH: Chuẩn bị NK vào 22/4.

5. Kế toán: Chuẩn bị công tác thu HP tháng 4, 5 (thu từ 22/4).

6. Ban QS tiếp tục CĐ Đồng phục, trang phục, giày dép.

7. Đ/c Huệ chỉ đạo chuẩn bị các tiết mục thi Họa mi Vàng.

T.2

15

TOÀN TRƯỜNG NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ

T.3

16

- TDGG: TH

- HT: Tổng duyệt các tiết mục GĐTH

 

T.4

17

- TDGG: THCS+K10

- GVCN thu tiền xe bus tháng 4: 450K/HS.

- Nghề PT: Khối 11

- 14h: Khai mạc Hội thi Giai điệu Tuổi Hồng

 

T.5

18

 

- TDGG: K11+K12

 

 

T.6

19

 

- 8h: HN về Thi THPTQG tại Sở GD (HT)

- Phát thanh ĐTN

 

- 13h45: Ngày hội STEM

T.7

20

- 7h30: HD t/h c.tác GDHN và phân luồng THCS, tại trường Hồng Hải (đ/c Nghiêm)

- Học NK TH

- 9h: Họp TB ĐD CMHS và GVCN lớp 12

 

- 14h: Hội thảo NCL HL: Nâng cao CL ôn thi THPTQG (đ/c Hoa)

CN

21

- 8h30: Họp CMHS lớp 12

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 13 Tháng 4 2019 00:25 )  

Liên kết Website