Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 37, thực hiện từ ngày 06/5 - 12/5/2019

Kế hoạch tuần 37, thực hiện từ ngày 06/5 - 12/5/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ 06-08/5: Đ/c Hoa, Lâm đi tập huấn về Kỉ luật tích cực.

- Từ 06-17/5: Đ/c Huệ đi học LLCT.

II. CÔNG TÁC CM

1. Các đ/c PHT tổ chức kiểm tra HKII nghiêm túc, công bằng. Sáng: K6-8 và K11, chiều: K10. Các môn còn lại: GVBM chủ động bố trí thời gian KT.

2. Lớp 9, 12: Ôn tập hiệu quả

3. Đ/c Hoa: Chú ý công tác ra đề thi thử THPTQG lần 3 đảm bảo mức độ tương đồng, tính chính xác của đề.

4. TKHĐ chuẩn bị KTNB tháng 5.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Ban QS tiếp tục CĐ kiểm tra các khu vực nhạy cảm trong NT để kịp thời chấn chỉnh và xử lí kịp thời các vi phạm-nếu có.

2. TKHĐ chuẩn bị B/c Tổng kết năm học (phục vụ họp TB PH-18/5, HN tổng kết năm học-27/5).

3. Duyệt chương trình các môn học hè 2019.

4. Chuẩn bị họp CMHS:

* VP: GM họp Trưởng ban và họp CMHS lớp.

* Họp TB ĐD CMHS (trừ lớp 12): 8h30, 18/5

* PHT chỉ đạo sát sao GVCN chuẩn bị chu đáo cuộc họp CMHS (chủ nhật, 8h30, 19/5):

- Giáo án họp chi tiết, trình chiếu hợp lí.

- CSVC, máy chiếu, sắp xếp lớp gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, nước uống đầy đủ.

- Tiếp thu, trả lời triệt để các ý kiến của CMHS.

T.2

06

- Chào cờ: Đ/cNghiêm, Huệ (Nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kì kiểm tra, ôn tập tốt để đạt KQ cao trong kì thi THPTQG và TS vào 10; phổ biến Giải Bơi TH)

   + NK T.A

- GB BLĐ

- Duyệt tiết mục hợp xướng thi Họa mi Vàng.

T.3

07

Kiểm tra HKII các khối lớp 6-8, 10, 11: 03 ngày

- TDGG: TH

- Duyệt KH và kinh phí tổ chức Giải Bơi TH.

T.4

08

 

 

 

 

T.5

09

 

 

 

- Đ/c Khải b/c việc vào điểm tháng 4.

T.6

10

 

- Phat thanh T.A, Từ vựng T.A, Bữa ăn ĐB.

- Nộp SP ĐDDH

- 11h: Kết nạp đoàn viên (đợt 2)

 

- BLĐ duyệt Kể chuyện Bác Hồ

- GVCN TH gửi GM họp CMHS

T.7

11

 

- Chấm SP ĐDDH

- SH lớp: GVCN gửi GM họp CMHS

 

 

CN

12

 

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 05 Tháng 5 2019 22:49 )  

Liên kết Website