Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 38, thực hiện từ ngày 13/5 - 19/5/2019

Kế hoạch tuần 38, thực hiện từ ngày 13/5 - 19/5/2019

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ 13/5: Cô Bui Thủy đi làm sau TS. Tổ TH123 p/c và xếp TKB, duyệt PHT.

- Chiều 15/4: HS các khối lớp 6-8, 10 nghỉ học. (NT thông báo qua tin nhắn ĐT).

II. CÔNG TÁC CM

1. Lớp 12, lớp 9 chú trọng ôn tập hiệu quả.

2. Duy trì ôn Đt nguồn hiệu quả cho đến hết CT đã duyệt.

3. Đ/c Huệ XD KH Dự giờ tuyển GV vào tuần sau.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Đ/c Hoa chỉ đạo BCHCĐ chuẩn bị chu đáo cho buổi Tuyên truyền 15/5: Công tác tổ chức, duyệt các bài kể chuyện.

2. Họp CMHS tại lớp:

- Tiến trình: BC của NT, BC KQ của lớp. Đối với các loại hình lớp hè: Phân tích sự bổ ích của chương trình hè (đối với từng khối lớp), khuyến khích PH đăng kí; Chốt DS đăng kí và thu xong tiền học phí/phí sinh hoạt hè.

3. CĐ chuẩn bị ND họp HĐ TĐ:

- Xét TĐ tháng 4,5

- Xét TĐ HKII

- Đánh giá Chuẩn HT, PHT, GV

- Xét nâng lương sớm năm 2019.

- Rà soát hồ sơ đề nghị danh hiệu TĐ và hình thức khen thưởng.

4. ĐTN, CĐ thu giấy vụn theo KH.

5. Đ/c Nghiêm: Chốt Danh mục học liệu, nguyên vật liệu, đạo cụ cho các lớp hè, tìm nguồn mua.

6. Đ/c Hoa: Kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ, triển khai, hướng dẫn công tác tuyển sinh.

T.2

13

- Chào cờ: Đ/c Hoa (NX ý thức ôn tập lớp 12, 9).

- GB BLĐ

- Tổng duyệt lần 1 HMV tại Cung TN.

 

T.3

14

 

- Kiểm tra HKII K1, 2, 3: môn Toán, T.Việt

- 8h: KT chéo hồ sơ lớp 9 (đ/c Nghiêm, Kgiang)

 

- 16h30: Họp GVCN

T.4

15

- Kiểm tra HKII K4, 5: môn Toán, T.Việt

 

- 14h: Tuyên truyền ATVSLĐ; Học tập chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” (CĐ t/h).

- Nghề: K11

T.5

16

 

- Kiểm tra HKII TH: môn T.Anh (các lớp CLC)

- Tổng duyệt lần 2 HMV

T.6

17

 

- Khối 11 đi học tập trải nghiệm

 

 

T.7

18

- Thi Họa mi vàng (đ/c Thu)

- 8h: Ngày hội STEM và STTTN cấp TP

- 8h30: Họp TBĐD CMHS (trừ lớp 12).

 

- 13h30: Họp HĐTĐ (xét TĐ tháng 4, 5 và TĐ HKII + Đánh giá chuẩn).

 

CN

19

- 8h30: Họp CMHS các lớp (trừ lớp 12).

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 11 Tháng 5 2019 06:57 )  

Liên kết Website