Kế hoạch tuần 39, thực hiện từ ngày 20/05 đến 26/05/2019

In

 

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

II. CÔNG TÁC CM

1. Lớp 12 ôn THPTQG, lớp 9 ôn vào 10: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Cấp TH: Hoàn thành chương trình; Các lớp còn lại của cấp TrH: ôn chuyên đề.

3. Các đ/c PHT: Tổ chức kiểm tra toàn diện lần 2. THHĐ tổng hợp KQ ngày 24/5.

4. Các đ/c PHT: Hoàn thành hồ sơ BDTX.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. BCHCĐ: Chuyển DS con CB, GV, NV sang cty để nhận quà 1/6 (phát vào 31/5).

2. Tiếp tục tổ chức Giải Bóng rổ VL MR.

3. Đ/c Nghiêm chuẩn bị công tác Ban bàn giao CSVC, phòng học. Lưu biên bản.

4. Các đ/c TT: Nộp DS đăng kí nghỉ hè về đ/c Hoa; nộp KH làm việc từ 28- 31/5 về HT, hạn 21/5.

5. Chuẩn bị tổng kết năm học:

- Thời gian: 27/5 (Sáng trong HS, chiều trong GV)

- TC t/h: Trong HT- Đ/c Huệ; Trên sân- Đ/c Hoa.

- Tài chính; lễ Tri ân và Trưởng thành: Đ/c Hoa

- CSVC-Khánh tiết; Lễ Bàn giao HS về địa phương: Đ/c Nghiêm.

- Báo cáo NT: HT, Báo cáo CĐ: CTCĐ.

- Khen thưởng: BT Đoàn, CTCĐ.

- Mời ĐB (Cty, PH), lễ tân: Đ/c Huệ.

6. Chuẩn bị tổ chức Giải Bơi.

7. Đ/c Hoa: kiểm tra các điều kiện thực hiện công tác Tuyển sinh từ 28/5.

T.2

20

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (Nêu KQ thi HMV; Nhắc nhở giữ nề nếp chung; Nhắc nhở về lễ Bế giảng năm học)

   + NK T.A

- GB BLĐ

- Thu gom giấy vụn

T.3

21

- Dự giờ tuyển GV

- 8h: HN thực hiện nhiệm vụ TTra 2019 (đ/c Hoa) tại TTTCHN Tỉnh.

- Chuyển cty các ND tài chính (đ/c Hoa).

 

T.4

22

 

 

T.5

23

 

- Đo đồng phục cho năm học mới

                            

 

T.6

24

- 8h: Thi ST TTN-NĐ cấp TP tại Nhà thi đấu Tỉnh

- 8h50: Phát thanh T.A, Từ vựng T.A, Bữa trưa đặc biệt

- 11h: Khối 5 tổ chức liên hoan

- B/c Nghề THPT: đ/c Hoa (Phòng GDTrH)

T.7

25

 

- Thi thử THPTQG lần 3: 02 ngày (HS K10, 11 nghỉ học).

 

- 14h: Họp HĐTĐ

- Hạn nộp B/c GDQP: đ/c Hoa

CN

26

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 5 2019 23:17 )