Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần 4, thực hiện từ ngày 10/9 đến 16/9/2018

Kế hoạch tuần 4, thực hiện từ ngày 10/9 đến 16/9/2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Cấp TH bắt đầu thực hiện tuần học 01.

II. CÔNG TÁC CM

1. Các ND cơ bản họp CM cấp học:

- Thông qua các KHCM của NT và cấp học: KH T.H.N.V nh của cấp học, KH BDTX, KH KTNB, KH chuyên đề, KH STEM, KH NK thứ 7, KH học tập trải nghiệm,…

- Đăng kí, giao các chỉ tiêu CM (TN, ĐH, HSG, chứng chỉ Tiếng Anh các cấp độ, thi lại,…)

- Kí duyệt KH tổ/nhóm CM, cá nhân.

- Phổ biến một số VB cần công khai theo QĐ.

2. Các ĐT HSG học nghiêm túc, hiệu quả.

3. Đ/c Hoa, Nghiêm triển khai cuộc thi KHKT dành cho HS TrH. (tháng 11 dự thi cấp Cụm/TP)

III. CÔNG TÁC KHÁC

1.TKHĐ: Lập báo cáo đầu năm học (trong cuộc họp CMHS)

2. Đ/c Hoa: Tiếp tục chỉ đạo việc chấn chỉnh HS thực hiện đội mũ BH.

3. Đ/c Nghiêm: Thường xuyên nhắc nhở NV trông xe mở cổng phụ để HS đi.

4. Chuẩn bị HN GV, NLĐ (29/9):

- Chuẩn bị tham luận: 01 TL chuyên môn/cấp học, 01 TL/đoàn thể (CĐ, Đoàn, Đội), 01 TL quản lí.

- CTCĐ: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai HN cấp tổ theo đúng VB hướng dẫn. Tổng hợp ý kiến sau HN cấp tổ.

- Các tổ tổ chức HN cấp tổ từ 14-22/9. Y/c thực hiện nghiêm túc các ND theo quy định.

T.2

10

 

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (TrH), Huệ (TH). Rèn việc đặt tay lên ngực khi hát QC. Phê bình HS TH vui chơi không đảm bảo an toàn

- Rà soát, hoàn thành tất cả các ND Công khai theo QĐ (đ/c Hoa, Nghiêm)

T.3

11

 

- TDGG: TH (Bài võ cổ truyền)

- 9h: Tọa đàm “Tăng cường kĩ năng CNTT” tại PGD: đ/c Nghiêm

- Thu tiền xe Bus học sinh: 460.000đ

 

T.4

12

- 8h: T/h GV Tin THPT về ND dạy HSG (02 ngày)

- Thu HP : GVCN các lớp thu từ ngày học đến 14/8 (hạn trước ngày 15/8), kế toán t/b chi tiết.

- TDGG: THCS và K10 (Bài võ cổ truyền)

- GDQP: Các lớp ABC

T.5

13

- TDGG: K11 và K12 (Bài võ cổ truyền)

- VP chuyển giấy mời họp CMHS cho GVCN các lớp.

- 11h: Họp BCHCĐ mở rộng (để HD HN NLĐ cấp tổ)

- Các PHT thống nhất KH “Học tập thông qua trải nghiệm thực tế”, thống nhất kinh phí với bên B.

 

T.6

14

 

- Phát thanh ĐTN

 

- GVCN cấp TH: phát GM họp cho HS.

T.7

15

- GVCN cấp TrH: phát GM họp cho HS.

- 8h: Họp CM cấp TH

 

- 14h: Họp CM cấp TrH

- Họp chi bộ 15h30

CN

16

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 23:45 )  

Liên kết Website