Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần, thực hiện từ ngày 20/08 đến 26/08/2018

Kế hoạch tuần, thực hiện từ ngày 20/08 đến 26/08/2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Toàn trường thực hiện công tác dạy và học năm học 2018-2019. Thực hiện các họat động và nề nếp mọi mặt. Thực hiện nghiêm 15 phút đầu giờ.

2. Các TT chuẩn bị họp tổ: Quy chế làm việc, Quy định đ/v HS, Quy chế tài chính nội bộ,… (VP chuyển mail hoặc bản cứng).

II. CÔNG TÁC CM

1 Chương trình học chính khóa: K12: tuần 6; K11: tuần 3; K6-10: tuần 1; TH: ôn tập, rèn KN.

2. Thực hiện dạy đội tuyển đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

3. BLĐ thực hiện dự giờ đột xuất các cấp học.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. CSVC: Đ/c Nghiêm tiếp tục thực hiện các ND theo KH và các ND phát sinh. XD KH lao động trước Khai giảng đ/v tất cả các lớp.

2. BQS, GVCN, đội XK, bảo vệ: Quản lí chặt việc đi học đúng giờ (S, C), việc ra vào giữa giờ ở cổng chính và phụ, việc t/h đội mũ BH (bố trí lực lượng hợp lí, khoa học). TBQS, GVCN b/c HT KQ thực hiện băng văn bản.

3. Kế hoạch Khai giảng:

- Đ/c Hoa chuyển KH KG tới các đầu mối công việc để chủ động t/h các ND chuẩn bị KG; Chỉ đạo đ/c Quyết xếp TKB cho KH tập luyện, học TrT, NQ và kiểm tra ở tuần sau.

- Mời dự KG xong trước 29/8: Đ/c Huệ.

T.2

20

 

- Chào cờ: - Chào cờ: Đ/c Hoa (Quán triệt một số vấn đề đầu năm học: NQ-QĐ-QTƯX, thực hiện nề nếp CC-hát QC, ATGT, xử lí KL…Chào cờ tuần sau kiểm tra)

 

T.3

21

 

- 8h50: TDGG TH

 

T.4

22

 

- 8h50: TDGG THCS+K12

 

 

T.5

23

 

- 8h50: TDGG K11+K10

 

 

T.6

24

 

- 8h50: Phát thanh ĐTN

- CĐ tổ chức SN tháng 7, 8

 

 

 

T.7

25

 

 

 

- Các tổ CM, PV tổ chức họp: Phổ biến quy chế làm việc và một số quy định; giao nhiệm vụ trong tổ, chỉ rõ cách thức làm việc (đặc biệt GV, NV mới).

 

CN

26

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018 23:15 )  

Liên kết Website