Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần, thực hiện từ ngày 27/08 đến 02/09/2018

Kế hoạch tuần, thực hiện từ ngày 27/08 đến 02/09/2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Từ 01/9: Tiếp nhận cô Mai Hà Phương Oanh (TH123) và cô Nguyễn Thị Nghĩa (VP2).

II. CÔNG TÁC CM

1. Thực hiện dạy đội tuyển

2. BLĐ tiếp tục thực hiện dự giờ các lớp.

3. Triển khai các ND đã được tập huấn (ghi sổ BB họp tổ/nhóm v/v tập huấn lại, thống nhất các ND và cách thức thực hiện).

4. Các tổ TH123, KHTN, Anh ngữ, VP2: XD KH kèm cặp, bồi dưỡng GV, NV mới.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. CSVC:

- Đ/c Nghiêm hoàn thiện các ND CSVC, trang TB theo KH (kể cả các ND phát sinh: mua chậu cây, bổ sung nắp cống hai bên cổng trường, sơn một số chỗ ở bức tường phía trước nhà A).

- Treo pano lớn về một số ND cơ bản của nh 2018-2019.

- Mua ống mút để kịp thời tặng HS trong KG.

2. BQS, GVCN: Bên cạnh việc ATGT, cần quản lí HS sát sao giờ ra chơi (BQS đi tuần, GVCN có biện pháp nghiệp vụ) để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm, đặc biệt lớp có nhiều HS chưa nghiêm túc.

3. Kế hoạch tập Khai giảng: Tập tiết 1, 2 các ngày thứ 5, 6, tổng duyệt thứ 3 (04/9).

- Sơ duyệt VN: 31/8, tổng duyệt: 04/9.

4. Nghỉ bù 02/9 vào ngày 03/9 (thứ 2).

T.2

27

 

- Chào cờ: Đ/c Nghiêm (Quán triệt tiếp một số ND theo y/c của Sở, đặc biệt ATGT; kiểm tra Nội quy HS đ/v HS đầu cấp)

 

T.3

28

 

- 8h50: TDGG TH

- VP: Rút Đơn xin học của HS đầu cấp từ hồ sơ dự tuyển để lưu (b/c HT)

T.4

29

 

- 8h50: TDGG THCS+K12

 

- Học GDQP: Khối 12

- Hạn chuyển Giấy mời KG

T.5

30

- Tập Khai giảng tiết 1, 2 (học từ tiết 3 theo TKB)

- 8h: Tập huấn TTCM tổ KHTN tại trường CHL (02 ngày)

 

 

T.6

31

- Tập Khai giảng tiết 1, 2 (học từ tiết 3 theo TKB)

- 7h30: Tập huấn PCTP&TNXH tại Cty than HG (đ/c Hoa, BTĐ, GV GDCD)

- 8h50: Phát thanh ĐTN

- Báo cáo CCHC 9 tháng năm 2018 (đ/c Khải)

 

T.7

01

 

- Sau SH lớp: Các lớp TrH VS trong và ngoài lớp học. Chú ý an toàn trong lao động.

 

CN

02

- Đón TNV đợt 30

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 26 Tháng 8 2018 22:15 )  

Liên kết Website