Đang truy cập: Trang chủ HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Lịch tuần Kế hoạch tuần, từ 13/08 - 19/08/2018

Kế hoạch tuần, từ 13/08 - 19/08/2018

Email In PDF.

 

CÔNG VIỆC CHUNG

THỨ

CÔNG VIỆC THEO NGÀY

SÁNG

CHIỀU

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học.

2. BQS, đội XK, đội Cờ đỏ duyệt KH thực hiện HKI, chi tiết đến từng tuần. BQS báo HT ND thực hiện để ghi lịch tuần, vào thứ 5 hàng tuần; duyệt lịch trực QS và trực BLĐ.

3. Cấp THPT bắt đầu học buổi 2.

4. Thực hiện ăn ngủ bán trú, xe bus đối với cả 3 cấp học.

II. CÔNG TÁC CM

1. Ổn định nề nếp dạy và học, đặc biệt đối với lớp đầu cấp học.

2. Tiếp tục thực hiện tập các lớp tập huấn theo lịch của Phòng, Sở và phân công của NT.

3. Duy trì ôn ĐT HSG. Giáo vụ dán lịch ôn (theo đăng kí các tổ/nhóm) trên bảng TKB.

4. KH học GDQP: duyệt PHT và học từ tuần sau.

5. Hoàn tất việc nộp hồ sơ các Đề án về Sở: Ngoại khóa thứ 7 (môn TA Giao tiếp phải XD các chủ đề dạy ngoài lớp học), Đề án TA Liên kết, Tăng cường.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. ĐTN: Khởi động tập VN ngày KG.

2. BQS và GVCN: Nghiêm khắc trong vấn đề đội mũ BH.

3. Tổ chức cho HS vui chơi tại nhà cát giờ ra chơi:

- Lớp 1: Sáng các ngày học, thứ tự từ lớp 1A đến 1E

- Lớp 2: Chiều các ngày từ T2 đến T5, theo thứ tự từ lớp 2A đến lớp 2D.

T.2

13

 

 

- VP b/c HT v/v thu BB họp lớp

T.3

14

 

 

 

T.4

15

 

 

T.5

16

- 8h: Tập huấn môn Văn THPT (02 ngày) tại HG

- Tập huấn STEM THCS (02 ngày) tại CHL

 

 

T.6

17

- GV TH: Tập huấn GDQP (02 ngày) tại THĐ

- Tập huấn GDCD (02 ngày) tại HG

 

- Đ/c Nghiêm đi CM CAP, CATP và CAT

T.7

18

 

- HT duyệt KH công tác Văn phòng

 

 

CN

19

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 12 Tháng 8 2018 22:45 )  

Liên kết Website