Đang truy cập: Trang chủ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Pháp chế

Pháp chế

Vai trò, nhiệm vụ của Tổ pháp chế Trường TH, THCS & THPT Văn Lang.

I. Vai trò, nhiệm vụ của Tổ pháp chế Trường TH, THCS & THPT Văn Lang.

1. Vai trò.

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

- Giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 00:13

Đọc tiếp bài này...

 

Liên kết Website