Đang truy cập: Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 26.12.2016

Email In PDF.

Xem thời khóa biểu bấm vào đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 22:00 )
 

thời khóa biểu thực hiện từ ngày 13 tháng 4 năm 2015

Email In PDF.

Xem thời khóa biểu bấm vào đường link này 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 13 Tháng 4 2015 13:07 )
 

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20.10.2014

Email In PDF.

Xem thời khóa biểu và phân công giảng dạy bấm vào đường link này 

(Chú ý trong bảng có 4 Sheet )

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 21:31 )
 

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 22.09.2014

Email In PDF.

Xem thời khóa biểu và phân công giảng dạy bấm vào đường link này

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 21:22 )
 
Trang 1 trong tổng số 2

Liên kết Website