Đang truy cập: Trang chủ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các mẫu đơn lưu hành nội bộ

Email In PDF.

Tải các mẫu đơn tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 23:55 )
 

Quy định về tuyển sinh và chuyển trường

Email In PDF.

A. HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN:

1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả các học sinh Việt Nam và nước ngoài có độ tuổi và nắm vững chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

+ Hạnh kiểm: Khá trở lên

+ Học lực: từ Khá trở lên

+ Sức khỏe, Tâm lý: Tốt

2. Quy trình tuyển sinh

2.1. Đăng ký đầu vào:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 09:51 ) Đọc tiếp bài này...
 

Liên kết Website