Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Tại sao chọn trường Văn Lang

Tại sao chọn trường Văn Lang

Tại sao chọn Văn Lang?

  • Trường TH, THCS & THPT Văn Lang là trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện dạy và học theo mô hình liên cấp chất lượng cao, gồm 3 cấp học:
    • Tiểu học
    • Trung học Cơ sở
    • Trung học Phổ thông Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 22:34

      Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website