Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Tại sao chọn trường Văn Lang

Tại sao chọn trường Văn Lang

Một số quy định dành cho học sinh

MỘT SỐ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ/VL-2017 ngày 15/8/2017)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

- Toàn thể học sinh (HS) trong nhà trường phải nghiêm túc chấp hành Nội quy học sinh và các Quy định mà nhà trường đề ra.

- Căn cứ việc thực hiện Nội quy và Quy định của HS, nhà trường đánh giá xếp loại hạnh kiểm của HS cấp trung học, rèn luyện phẩm chất của HS tiểu học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 5 2018 12:18

Đọc tiếp bài này...

   

Tại sao chọn Văn Lang?

  • Trường TH, THCS & THPT Văn Lang là trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện dạy và học theo mô hình liên cấp chất lượng cao, gồm 3 cấp học:
    • Tiểu học
    • Trung học Cơ sở
    • Trung học Phổ thông Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 22:34

      Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website