Đang truy cập: Trang chủ CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG Thời gian biểu trong ngày

Thời gian biểu trong ngày

Thời gian biểu trong ngày của học sinh THCS

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thời lượng (phút)

Sáng

07:00 – 07:15

Tổ chức đầu giờ

15

07:15 – 08:00

Tiết 1

45

08:00 – 08:05

Ra chơi

5

08:05 – 08:50

Tiết 2

45

08:50 – 09:20

Nghỉ giữa giờ

Tập thể dục giữa giờ

30

09:20 – 10:05

Tiết 3

45

10:05 – 10:10

Ra chơi

5

10:10 – 10:55

Tiết 4

45

10:55 – 11:00

Ra chơi

5

11:00 – 11:45

Tiết 5

45

Trưa

11:00-11:45 hoặc 11:50 – 12:20

Ăn trưa

45/30

11:45-12:30 hoặc 12h20-12h30

Sinh hoạt BT/Nghỉ ngơi

45/10

12:30 – 13:45

Ngủ trưa

75

Chiều

14:00 – 14:45

Tiết 6

45

14:45 – 14:55

Ra chơi

10

14:55 – 15:40

Tiết 7

45

15:40 – 15:50

Ra chơi

10

15:50 – 16:30

Tiết 8

40

16:30

Tan trường

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 22:55
 

Thời gian biểu trong ngày của học sinh tiểu học

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thời lượng (phút)

Sáng

07:15 – 07:20

Xếp hàng vào lớp

5

07:20 – 08:00

Tiết 1

40

08:00 – 08:05

Ra chơi

5

08:05 – 08:45

Tiết 2

40

08:45 – 09:20

Nghỉ giữa giờ

Tập thể dục giữa giờ

35

09:20 – 10:00

Tiết 3

40

10:00 – 10:05

Ra chơi

5

10:05 – 10:45

Tiết 4

40

Trưa

10:45 – 11:35

Ăn trưa

50

11:40 – 12:30

Hoạt động Bán trú

(đọc sách, nghe nhạc…)

50

12:30 – 13:50

Nghỉ trưa

80

Chiều

14:00 – 14:35

Tiết 6

35

14:35 – 14:45

Ra chơi

10

14:45 – 15:20

Tiết 7

35

15:20 – 15:40

Ra chơi, ăn bữa phụ

20

15:40 – 16:15

Tiết 8

35

16:15 – 16:30

Tự học

15

 

16:30

Tan trường

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 22:53
   

Liên kết Website