Đang truy cập: Trang chủ TIN TỨC NỘI BỘ Thông báo - công văn

Thông báo - công văn

Hình ảnh có liên quan

Thông báo tuyển dụng

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 23:26

Đọc tiếp bài này...

   
Kết quả hình ảnh cho trường văn lang hạ long

Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên cho Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang

Công ty CP sách và TBTH Qung Ninh thông báo tuyn dng giáo viên cho Trường Tiu hc, THCS và THPT Văn Lang (gi tt là Trường ph thông Văn Lang). Trường ph thông Văn Lang có v trí ti phường Hng Gai, trung tâm thành ph H Long, Trường hc hot động theo mô hình liên thông 3 cp hc và theo tiêu chí cht lượng cao. Qua 10 năm xây dng trưởng thành, nhà trường luôn phn đấu nâng cao cht lượng giáo dc và liên tc được xếp trong tp các trường ph thông dn đầu ca tnh Qung Ninh, đã to được nim tin đối vi hc sinh và ph huynh được Ngành giáo dc Qung ninh đánh giá cao. Nhà trường được công nhn đạt chun Quc gia giai đon 2, hin nay nhà trường có 39 lp vi gn 1400 hc sinh và có trên 100 CB,GV,CNV (trong đó có 18 thc sĩ và 15 giáo viên gii cp tnh). Năm hc 2017 – 2018, Nhà trường có nhu cu tuyn b sung mt s giáo viên, c th như sau:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 22:12

Đọc tiếp bài này...

   
   

Kế hoạch tuần 27, từ ngày 27.02 - 05.03.2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 22:44

Đọc tiếp bài này...

   

Liên kết Website